Islam - Mattias SO

advertisement
Islam
Världens snabbast växande religion
Religionen
Den som tror på Islam kallas för muslim.
Islam är världens näst största religion.
Ca 1,5 miljarder utövare.
Två stora grupper: Sunni och Shia.
Den heliga boken heter Koranen.
De fem pelarna är viktiga för alla muslimer.
De fem pelarna
De fem pelarna är fem plikter som förenar
alla muslimer.
Trosbekännelsen
Bönen
Fastan
Allmosan
Vallfärden
Trosbekännelsen
”Det finns ingen gud utom Allah och
Muhammed är guds profet”
De som har upprepat denna mening, på
arabiska, inför två muslimer anses själv
blivit muslim.
Detta får inte ske under tvång eller att man
inte har förstått vad man har sagt och gjort.
Trosbekännelsen på
arabiska
Bönen
Det finns regler för hur bönen ska gå till:
Man måste vara ren.
Anständigt klädd.
Be fem gånger om dagen, hålla koll på
tiderna.
Vara vänd mot Mecka.
Veta att bönen är för Guds skull, ingen
annans.
Fastan
Muslimer har en fastemånad som kallas för
Ramadan.
Från att solen går upp till att den går ner
gäller vissa regler:
Avstå från mat, dryck och sex.
Lära sig tålamod och ödmjukhet.
Skaffa sig mer information om religionen.
Efter Ramadan kommer en högtid då det
Allmosan
Allmosa = Man skänker pengar till fattiga.
I Sverige 2011 kom man överens om att
summan man ska skänka var 35 kr per
dag.
Att förneka allmosan är att förneka den
islamiska tron.
Vallfärden
Genomförs en gång om året av miljontals
muslimer.
Man reser, vallfärdar, till Mecka.
Mecka ligger i Saudiarabien.
I Mecka ska man gå sju varv runt en stor
byggnad som heter Kaba.
Flera muslimer kan aldrig genomföra Hajj,
vallfärden.
KABA
Viktiga ord och
begrepp
Sharia - Ett lagsystem som bygger på från
Koranen och Muhammeds sunna. Sunna
är hur Muhammed levde sitt liv.
Moské - En muslimsk religiös byggnad där
man t.ex. ber.
Allah - Det arabiska ordet för Gud
Muhammed - Grundare till Islam.
Imam - Muslimsk böneledare
Två stora
inriktningar
Sunni
Shia
Download