SO Islam

advertisement
Islam
Islam är den religion som har Muhammed som profet och Koranen som helig skrift. De som
utövar religionen kallas muslimer. Islam är en monoteistisk religion, mono betyder en och
teos betyder gud. Islam bilades på 600-talet av profeten Muhammed.
Islam har 5 grundpelare, det är plikter man ska följa hela tiden. Enligt en mycket gammal
tradition ska man be 5 gånger varje dag.
Trosbekännelsen
Bönen
Allmosan
Fastan
Vallfärden
Den första pelaren är inom islam är trosbekännelsen, det är också den viktigaste.
Trosbekännelsen:
"jag vittnar att det inte finns någon gud förutom Allah och att Muhammed är hans
sändebud"
Den andra grundpelaren är bönen, på arabiska heter det salat. Bönen är den näst viktigaste
plikten för en praktiserande muslim, man ska be 5 gånger om dagen. På morgonen före
soluppgången, mitt på dagen, på eftermiddagen, på kvällen och efter solnedgången. När
man ber är man vänd mot Mecka och då upprepar man trosbekännelsen och bönerna. Innan
varje bön måste man utföra en speciell rituell tvätt. Det finns den lilla tvätten, heltvätt och
torrtvätt. Vid den lilla tvätten tvättar man munnen 3 gånger, näsan tre gånger, hela
ansiktet,huvudet, händerna, armarna upp till armbågarna, fötterna och anklarna. Torrtvätten
gör man när man inte har tillgång till vatten, då tvättar man på samma sätt som lilla tvätten
fast med händerna. Vid heltvätten tvättar man hela kroppen, man kan t.ex. duscha eller bada.
Efter samlag eller när kvinnor har menstruation måste den stora tvätten ske.
Islams tredje pelare eller plikt är allmosan och det innebär att man ska ge till de fattiga. I
koraner står det att alla ska ge delar av vad de äger till, föräldralösa och behövande och de
som ber om hjälp.
Den fjärde plikten är fastan, fastan sker under månaden ramadan. Under fastan får man
varken äta, dricka, röka eller ha samlag från soluppgång till solnedgång. De som är sjuka,
gravida eller under 17 år brukar inte fasta.
Den femte och sista pelaren är Vallfärden. Vallfärden är den enda pelaren som inte är
obligatorisk. En muslim bör göra pilgrimsfärden till Mecka en gång i livet, doch ej om det
kostar familjen för mycket.
Koranen är Allahs alla sista budskap till människorna och den mottogs av Muhammed.
Dessa budskap skrevs ner och finns nu i koranen.
Troende muslimer bör be i en moské minst en gång i veckan, på fredagen. Moskéen är
avsedd för böner, predikan och undervisning. I moskéen finns inga avbildningar då
Muhammed förbjöd det.
I Islam får en muslim inte äta blodmat, griskött, kött av djur som dött på annat sätt än
genom slakt och kött av rovdjur.
Download