Var Muhammed muslim

advertisement
Var Muhammed muslim? Gång efter annan hör vi avståndstaganden från muslimer gentemot andra muslimer.
Exempelvis, Osama bin Ladin var inte muslim enligt vissa muslimer, eftersom han
begagnade våld och terror.
Det finns rötägg inom alla religioner. Inget nytt under solen. Religionsföreträdare har
givetvis rätt att ta avstånd ifrån vissa som kallar sig muslimer / kristna / buddister /
eller annat och säga att deras agerande eller uttalanden inte ligger i linje med en viss
religion.
Men samtidigt måste man kunna ifrågasätta uttalanden från olika religionsföreträdare.
För ibland klingar argumenten ihåligt.
Det är exempelvis ohederligt och osant att säga att islam har lika rättigheter för män
och kvinnor, eller att det finns religionsfrihet i områden där islam har företräde. Och
hur är det med våld och terror? Är islam en fredens religion? Är exempelvis Hamas
anhängare muslimer eller inte?
De som vill ta avstånd från terror och våld måste kanske även distansera sig från
Muhammed. Ingen kan neka till att han använde våld och att islam spreds med
svärdets hjälp. Bland annat genomförde Muhammed en massaker på judar i Medina
och kastade de halshuggna liken i en massgrav.
De två mest auktoritativa hadith-samlingarna* berättar båda att Allah gav Muhammed
rätt att använda våld och terror och att han vann segrar genom dessa metoder. Var det
fel? Eller var det rätt då men fel nu? Jag vet inte. Men när jag hör vissa muslimska
företrädare idag kan jag ibland undra om Muhammed var muslim.
Mats Tunehag
Juni 2011
Download