Islam - Learnify

advertisement
Islam
Del 2
Cecilia Larsson vt 201
Vad gjorde vi förra gången?
 Islams
5 grundpelare: trosbekännelsen,
bönen, gåvor till de fattiga, fastan,
vallfärd till Mecka.
 Islam = hängiven, att överlämna sig åt
Gud.
 Muslim = att leva enligt Guds vilja.
 Leva rätt och vara god mot andra.
 Levnadsregler.s
Högtider & riter
 När
ett barn föds: samma kallelse som till
bön
 Bröllop
 Begravning: återvänder till Gud. Yttersta
domen.
 Id al-Fitr: bryta fastan (ramadan), 3 dagar.
 Id al-Adha: offerhögtid. A skulle offra
Ismael.
Historia del 1
 Muhammed
föds i Mekka år 570.
 Muhammed får Koranen
 Muhammed flyttar till Medina
 Mekka
helig plats.
 Kaba finns i Mekka.
Historia del 2
 Expansionen
började med Muhammed.
 Spanien till Indien
 1492 förlorade muslimerna Spanien.
 Saladdin 1138-1193. Sultan av Egypten &
Syrien. Tog tillbaka Jerusalem & stoppade
3:dje korståget.
Koranen









Helig skrift
Ordet Koran kommer från al-Quran = läsning.
Gud→ ängeln Gabriel → Muhammed
Koranen är en exakt kopia av den sanna
Koranen hos Gud.
Profeten Muhammed är inte författare.
Koranens kapitel kallas suror.
114 suror
Läses på arabiska.
Man ska vara ren när man läser ur Koranen.
Islam i Sverige
 Ca
500 000 människor med rötter i
muslimska länder.
 Ca 25 000 utövar islam (fredagsbön & ber
5 ggr /dag)
 Enligt Sverigedemokraterna finns det ca
650 000 utövande muslimer i landet.
Islam i världen
 Det
finns drygt 1,3 miljarder muslimer i världen.
Kartan visar de länder där minst 30 % av
befolkningen är muslimer. I flera länder bor det
många muslimer även om de inte utgör en så stor
andel av landets befolkning. Ett exempel på det är
Indien där det bor knappt 160 miljoner muslimer.
Det enda land med fler muslimer är Indonesien med
nästan 200 miljoner.
Download