Uppgifter till texten Koranen

advertisement
Uppgifter till texten Koranen
1. Vad är koranen?
Den heliga boken.
2. Var föddes Muhammed?
I mekka föddes muhammed
3. Hur kommer det sig att Muhammed redan som barn mötte människor från
hela världen?
Han bildade islam och då reste han runt och samlade människor som gick med i
islam.
4. Varför var Mekka en viktig plats?
För att muhammed föddes där.
5. Vad är Kaba?
Kaba är muslimernas viktigaste helgedom och islams heligaste plats
6. Hur träffade Muhammed Khadija
Genom muhammeds jobb
Uppgifter till texten Islam
1. Vad hände ganska snart efter Muhammeds död?
Dom visste inte vem som skulle vara ledare.
2. Nämn några saker som skiljer sunniter och shiiter åt.
Sunniter de betonar att islmas lära ska komma ifrån koranen och man ska kunna
läsa den ska kunna tolkas men shiiter är det vitigt att man ska hitta en från
muhammed s familj så att den ska leda eller att en annan ska börja leda men det är
ingen som vill det.
3. Vilka är de fem grundpelarna och vad innebär dom?
4. Trosbekännelsen bönen fastan allmosegivandet och valfärden
Trosbekännels innebär att man visar sin tro till gud genom att läsa en bit text
Bönen innebär att man ber till gud så att man visar sin tacksamhet
Fastan är att på en dag så får man inte äta men på kvällen så äter man jätte mycket.
Allmosegivandet är att man ger mat eller pengar till det fattiga
Vallfärden att man går till kaba i mekka.
5. Vilken är den viktigaste regeln inom islam?
Gud kommer först av allt.
6. Hur avslutas fastemånaden Ramadan?
Den avslutas med en stor fest.
7. Vad är Mekka för muslimerna?
8. Mekka är muslimernars heligaste plats
Download