islam - Tyst i klassen

advertisement
ISLAM
Muslimska symboler
Fatimas hand
Radband
Halvmånen
ISLAM - MUSLIM
Religionen heter islam den som tror på religionen
kallas muslim
 Islam är den näst största religionen med 1,5 miljarder utövare
(21% av mänskligheten)
RELIGIONEN ISLAMS
GRUNDARE
 År 610 fick en man som hette Muhammed höra en ängel tala till
honom. Ängeln hette Gabriel.
 Texten som Gabriel läste upp kom direkt från Gud. Gud heter på
arabiska Allah.
 Muhammed skrev ner texten, blev till en bok - Koranen
 Muhammed är Guds profet, en person som fått i uppdrag av Gud att
att framföra gudens budskap
 Muhammed föddes år 570 och dog år 662.
M O S K É – E N P L AT S DÄ R M A N B E R
En muslim ber 5 gånger om dagen. Man vänder sig alltid
mot staden Mecka.
Man sitter på golvet i moskén.
Bönen leds av en präst, imam.
Den viktigaste bönen i veckan är fredagsbönen mitt på dagen.
Tornet/tornen bredvid moskén kallas
minaret/minareter. Härifrån kallar man samman
till bön.
KORANEN
 Koranen – muslimernas viktigaste religiösa bok. Här kan man läsa om
den muslimska tron och de regler som muslimer ska följa. Det är en kopia
av den bok som finns hos Gud.
 Är skriven på arabiska eftersom det är det språk den är skriven på i
himlen. Kan inte översättas för då är det inte längre Guds exakta ord.
 Ordet Koran betyder uppläsning, alltså de ord ängeln Gabriel läste
upp för Muhammed.
TRE VIKTIGA STÄDER I
ISLAM
 Mecka – viktigaste staden. Här föddes
Muhammed och Kaba ligger där.
•
Medina – här bodde Muhammed under
lång tid, många började tro på islam när
Muhammed bodde där. Muhammed är begravd där.
•
Jerusalem – hit reste Muhammed med Guds hjälp, och
för att Gud i koranen säger att Jerusalem är en viktig plats.
KABA - KUB
 är en byggnad som ligger i Mekka i
Saudiarabien och är muslimernas
viktigaste helgedom och islams
heligaste plats. Muslimer runt om i
världen ska vända sig mot Kaba
när de ber. Varje muslim bör om möjligt
en gång under sitt liv delta i vallfärden till Mekka
och där gå sju varv moturs runt Kaba och helst
röra eller kyssa stenen.
Vallfärden är en av islams fem pelare.
ISLAMS 5 PELARE
 Trosbekännelsen – ”Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans profet”
 Bönen – 5 gånger om dagen. Kan ske var som helst, helst tillsammans med andra.
 Skatten – zakat, man ger pengar till fattiga och till välgörande ändamål. En muslim ska ge bort 2,5%
av sina sparade pengar varje år.
 Fastan – under 1 månad, ramadan, låter man bli att äta, dricka och röka på dagtid. Man fastar för att
ära Gud och tänka på honom, samt de som inte är fattiga att känna på hur det är att vara utan mat.
 Vallfärden – sker vi en viss tid varje år. 2-3 miljoner människor samlas då i Mecka. De träffas för att
be och göra samma saker som Muhammed gjorde sista gången han var i Mecka innan han dog. De
besöker också ett berg utanför staden och offrar får som sedan äts vid en stor avslutningsfest,
offerhögtiden.
MUSLIMSKA HÖGTIDER
 Fastebrytandets högtid – Id al-fitr. Firas direkt efter ramadan. Firas i tre dagar.
Man äter, tvättar sig, går till moskén för att be. Besöker vänner och familj och äter en
festmåltid tillsammans. Man ger barnen presenter och nya kläder. Ger pengar till fattiga
och andra som behöver hjälp. Det är alltid viktigt att hjälpa andra, men vid denna högtid
är det extra viktigt.
 Offerhögtiden – Id al-adha. Firas på vallfärdens sista dag. Firas i fyra dagar. Firas
för att minnas att Abraham var beredd att offra sin son för att lyda Gud. Gud stoppade
Abraham precis innan han skulle döda sonen. Han offrade då ett djur istället.
Vanligen offrar man ett får.
MUSLIMSK MAT
 Halal – tillåten
Ordet används av muslimer för den mat som är tillåten att äta.
T.ex. fågel, lamm, vissa sorters fiskar, nötkött, grönsaker är halal.
Griskött, blod och inälvsmat är inte halal.
CEREMONIER

Från barn till vuxen – ett barn kan börja be vid sju års ålder, från tio års ålder får de följa med på
gudstjänster i moskén. Barnet skall börja ta ansvar och se skillnad på gott och ont.

Äktenskap – bidrar till att samhället fungerar bra. En man får gifta sig med 4 kvinnor men kvinnor får bara
gifta sig med en man. Mannen måste behandla alla sina fruar lika och rättvist. Månggifte förekommer i länder som
Iran och Pakistan men det är förbjudet i Sverige.

Bröllopet - kan ske i hemmet eller i moskén. Imamen leder ceremonin. Imamen berättar för brudparet vad
mannen och kvinnan ansvarar för i äktenskapet. Mannen och kvinnan får skiva på ett kontrakt om hur pengarna
skall fördelas mellan mannen och kvinnan. Vittnen ska närvara vid bröllopet, de måste höra när detta sägs.

Begravning – skall ske inom 24 timmar efter någon dött. Kroppen läggs i ett tygstycke på höger sida.
Ansiktet är vänt mot Mecka. Helst ska kroppen begravas i en kista. Det är förbjudet att kremera kroppen. Det sägs
att den döda förhörs av två änglar om hur livet varit och då behöver den döde sin kropp.
TVÅ MUSLIMSKA GRUPPER
 Shiamuslimer – 10% av alla muslimer. Shiiterna tycker att människan behöver
andlig vägledning. De anser att en imam kan få fortsätta gudomlig uppenbarelse.
Imamen har därför en mycket stark ställning inom shia-riktningen.
 Sunnimuslimer – 90% av alla muslimer.
Sunna, vanor och traditioner som Muhammed hade, är viktigt. En sunnimuslim
försöker leva som Muhammed levde. Enligt Sunni så ska människorna välja egen
ledare efter profeten Muhammads död. Den tror på den enskilda människans
förmåga, och anses kunna avgöra vad som är rätt och fel utifrån Koranen.
Download