Svar till frågorna på sidan 456 1. Vad betyder Ramadan för

advertisement
Svar till frågorna på sidan 456
1. Vad betyder Ramadan för en muslim?
Fastemånaden Ramadan är en period då muslimer ägnar sig
extra mycket åt eftertanke och bön. Koranen och moskén blir
centrala. Man väljer om man vill fasta eller inte. När solen väl
gått ner samlas man och äter (gemenskap).
2. Vad är skillnaden mellan sunnimuslimer och shiamuslimer?
Både sunni och shia lever sina liv efter koranen. 90% av
världens muslimer är sunnimuslimer.
Shiamuslimerna menar att, utöver koranen, så ska man följa
Alis (nära släkting till Muhammed) sunna. Den tolfte imamen
försvann och förväntas återvända som ledare och frälsare.
3. Vad är det för skillnad mellan en islamsk fundamentalist och
en modernist?
Fundamentalist: Finns inom alla religioner och anser att deras
religion är den enda rätta. Hela samhället ska styras av
religionens lagar och regler. Inom islam finner vi dessa i de
fattiga länderna och i Iran. Stor kritik mot västerlandets
kultur.
Modernist: Koranen och sunna ska följas, men tolkas på ett
modernt sätt. Det finns utrymme för demokrati. Vetenskap och
teknik går att förena med religion.
4. Vad är djihad?
Det heliga kriget. Att med guds hjälp anstränga sig för att
försvara det egna landet och dess fiender. Den som dödas i
djihad kommer direkt till paradiset.
5. Vilka är orsakerna till motsättningarna mellan judar och
muslimer idag?
Det finns en mäng araber som vill återvända till det land som de
ser som sitt, och som de anser vara ockuperat av Israel.
Konflikten har egentligen inte bara en religiös grund. Konflikten
om de heliga platserna i Jerusalem är däremot av religiös art.
6. Har terror och våld med islam att skaffa?
?
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards