Muhammed - religion-slotte

advertisement
Muhammad
Den siste profeten
Född 571 e.kr i Mecka
Son till Abdul Muttalib och Amina
Predikade i Mecka men blev utkastad
Predikade istället i Medina där han blev accepterad och startade Religionen
Islam och dom första Islamska församlingarna
Hans pappa dog innan han föddes och hans mamma dog när han var 6 år så
han levde hos sin farbror Abu Talib från att han var sex
Gifte sig vid 25 års ålder med en rik kvinna vid namn Khadija
Människorna i Mecka kallade Muhammed El Amin (den pålitlige) och El Sadiq
(den sanna), han var en man som man kunde lita på
Tog emot koranen från ärkeängeln Gabriell
Muhammed fick sin uppenbarelse vid 40 års ålder i Hira- grottan och så fort
han fick sin uppenbarelse började folk vända sig ifrån honom.
Koranen
Koranen är Guds ord som uppenbarades till profeten Muhammad via ängel (Gabriell) .
Koranen kommer med vackra ord, gudomliga meningar, berättelser och historier som
ingen människa kan göra efter.
Koranen är Guds sist uppenbarade ord och den grundläggande källan till Islams lärdomar
och lagar.
Koranen handlar om trons fundament, moral, mänsklighetens historia. Gudsdyrkan,
vetenskap,visdom, förhållandet mellan Gud-människa samt alla sidor av människors
sociala liv och inbördes förhållanden.
Profeten Muhammad själv kunde varken läsa eller skriva. Koranen uppenbarades
för honom och han förde uppenbarelserna vidare till sina följeslagare som memorerade
dem och nedtecknade dem under profetens ledning.
Det finns översättningar på Koranen med de är inte jämställa med den arabiska
Originaltexten.
Download