Islam Underkastelse Muslim = en som underkastar sig Ca. 20% eller

advertisement
A. Islam
-
Underkastelse
Muslim = en som underkastar sig
Ca. 20% eller 1.4 miljarder människor är muslimer
Yngst bland världsreligionerna
1. Muhammed ( 570 – 632 e.Kr. )
- Född i Mecka, centrum för handel, polyteistiskt
- Idéer o monoteism, flyr från Mecka till Medina 622 e.Kr. =
Islams tideräkning börjar
2. Läran
- Fem grundpelare
a. Trosbekännelsen: Det finns ingen gud utom Allah och
Muhammed är hans profet
- Bibelns gud är Allah
- Bibelns profeter erkänns
- Muhammed den senaste och mest betydande
- Kristna och judar har förfalskat budskapet
- Pyramiden om Muhammeds släkt
b. Bönen
- Rituell tvagning
- Fem bönetider; kl. 6, 11, 15, 18 och 21. Bön anses vara bättre
än sömn
- Imam = böneledare
- Moske = böneplats
- Minaret = bönetorn
c. Zakat = skatt
- 2,5% av inkomsten
d. Fastan
-
I Ramadan under dygnets ljusa tid
Avhållsamhet från sex, alkohol och mat
Ökar självdisciplinen
Till minne av koranens nedkomst till jorden
Undantag, barn, åldringar och sjuka
e. Vallfärden till mecka
- En gång i livet, som ett tecken på att man vallfärdat får man
bära en gul turban
- Under vallfärdsmånaden = den 12 månaden
- Vita kläder
- Olika ceremonier bl.a. tågandet runt Kaba templet, kyssande av
den heliga stenen
3. Koranen
-
114 suror = kapitel
Ordnade i längdordning, längst först, förutom den första
Arabisk text, citeras, rim och rytm
Rituell tvagning före läsandet
Varierande innehåll, Tora, nyatestamentet
Slutliga koranen nedtecknad 650 – talet
Judarna har toran = lagen kristna har Jesus och muslimerna
koranen
4. Riktningar
- Efter Muhammeds död oklart vem som skulle leda församlingen
= Umma
- Ledaren kalla för imam eller kalif beroende på riktningen
a. Shiíter
- Efterträdaren = imamen vara av Muhammeds släkt
- Fortsatt uppenbarelse på imamen vilket leder till att det
uppkommer nya kanoniska skrifter förutom koranen
- Shiítiska moskeérs tak är utsmyckade med en hand, fem fingrar
vilket symboliserar de fem riktiga imamerna, Muhammed, Ali,
Fatima, Hasan och Hussein
- Hussein väntas återvända i de yttersta tiderna som en messias =
mahdi
- 10% hör till Shia, främst Iran
b. Sunniter
- Folket utser kalifen
- Sunna = fotspår
- 90% hör till sunna
c. Sufier
-
Muslims blandgrupp
Protesterar mot det sekulariserade sammhället
Asketisk livsstil för att komma närmare Allah
Få anhängare
5. Det sociala livet
- Grundar sig på familjen
- Män och kvinnor har skilda uppgifter vilket symboliserar
lydnaden till Allah
- Skilsmässa bör undvikas
- Inget sällskapande eller sexuella kontakter före äktenskapet
- Äktenskapet kan arrangeras av föräldrarna vilket kan leda till
äremord
- Månggifte anses vara bättre än att ha älskarinnor, monogami
det normala, rätten till månggifte prövas av domstol
- Äter enbart rätt rituellt slaktade djur, ej gris och ingen alkohol
- Klädseln är viktig, man respekterar envars sexualitet och
könstillhörighet
Download