Islam (Powerpoint) - Hylte gymnasieskola

advertisement
Islam
Templet Kaba i Mekka, Saudiarabien. Den heligaste platsen i den
islamiska världen.
Islam
Ursprung
Muhammed var en arabisk man som levde i Mekka i början av 600-talet. Vid
den här tiden rådde politisk och religiös splittring på den Arabiska halvön.
När Muhammed var 40 år förändrades hans liv. Ärkeängeln Gabriel
uppenbarade sig för honom. Hans budskap var att det bara fanns en gud,
Allah, och att Muhammed skulle bli Allahs budbärare och profet.
Muhammed fick uppenbarelser i korta sekvenser under 23 år.
Uppenbarelserna memorerades och skrevs ner i den heliga boken Koranen.
Muslimer anser att Allah själv har dikterat vad som står i Koranen. Därför är
den helig och får aldrig ändras eller ifrågasättas.
Islam
Koranen
I Koranen finns de fem pelarna som är grunden för den muslimska tron.
- Att tro på Allah som den enda guden.
- Att be fem gånger om dygnet med ansiktet vänt mot Mekka.
- Att dela med sig av det man fått av Gud till de fattiga; allt från pengar till
kunskap.
- Att fasta under månaden Ramadan.
- Att vallfärda till Mekka minst en gång i livet.
Islam
Koranen
Koranen är också en lagbok och en regelbok för vardagslivet.
- En muslim får inte döda eller skada en annan människa.
- En muslim äter inte griskött.
- En muslim får inte dricka alkohol.
- Familjen är viktig i den muslimska kulturen.
- En muslimsk pojke blir omskuren.
- När en muslim dör begravs hen med ansiktet vänt mot Mekka.
Islam
Gudstjänstlokal
Moskén är muslimernas gudstjänstlokal och den är alltid öppen.
Från minareterna ropas de fem bönestunderna ut.
Muslimerna ber till Allah där de befinner sig just då, i hemmet, i skolan, på
arbete eller i moskén.
Fredagens middagsbön är den viktigaste bönestunden.
Innan man går in i moskén, tvättar man ansikte, händer och fötter.
Moské i Aduja, Nigeria
Islam
Högtider
Eid al-Fitr
Högtid vid fastemånaden Ramadans slut.
Firande av Eid al-Fitr hos en
familj i Tajikstan.
Eid al-Adha
Högtid/fest efter vallfärden till Mekka.
Milad al-Nabi
Profetens födelsedag
Islam
Symboler
Fatimas hand (även kallat Hamsa) liknar en hand med två
symmetriskt ordnade tummar. Fatima var den yngsta dottern till
den muslimska profeten Muhammed. Symbolen kan återfinnas på
dörrposter, som amulett eller halssmycke och anses skydda mot
onda krafter och ge tur.
Islam
Kortfakta
Islam är den yngsta av de stora världsreligionerna.
Det finns ca 1,6 miljarder muslimer i världen idag.
Islam räknas som världens näst största religion.
De flesta muslimer lever i västra och östra Asien samt i norra och östra
Afrika.
Det finns ca 450.000 personer i Sverige som har sina rötter i muslimska
länder.
Källa: www.so-rummet.se, Islam, (2015-0329)
Download