Om man är muslim finns det 5 plikter som är grundpelare för islam

advertisement
Islam
Om man är muslim finns det 5 plikter som är grundpelare för islam.
Det är grundpelarna som är basen för religionen Islam.
Den första och även den viktigaste plikten är trosbekännelsen. Det
innebär att man ska lyda gud och följa profeten. Det innebär också
att man erkänner sin tro på Allah som den ende guden”.
Den näst viktigaste plikten är Bönen. En muslim måste be 5 ggr om
dagen. När en muslim ber känner han/hon en stark kontakt mellan
andra troende. Dem tiderna man brukar be som muslim är innan
solen har gått upp, mitt på dagen, någon gång på eftermiddagen,
på kvällen och efter solnedgången. Man har ansiktet riktat mot
Mekka och under tiden upprepar man bönerna och
trosbekännelsen. Muslimerna brukar ha kompasser och klockor för
att dem ska kunna hitta riktningen till Mekka och veta när det är
dags att be. Före varje bön måste muslimerna tvätta sig så de är
rena inför gud. Man kan göra olika sorters tvättar, stora tvätten, lilla
tvätten och torra tvätten.
Den tredje plikten är allmosor och det betyder att man ger gåvor till
dem fattiga. En muslim ska ge bort 2,5 procent av det han/hon
tjänar. Enligt koranen måste alla muslimer ge ägodelar till
behövande, resenärer, föräldralösa och till de som ber om det.
Den fjärde plikten är fastan. Under en speciell månad som kallas
Ramadan får inte muslimerna äta eller dricka medan solen är uppe.
Det var den månaden som Muhammed mottog koranen, och han
fastade också under denna period. Barn som är under 17 brukar
inte fasta, men det skadar inte att dem gör det. Man brukar inte
häller fasta om man är gravid eller sjuk.
Islams femte och sista pelare är vallfärden. Det går ut på att man
ska åka till staden Mekka som är en helig stad i nuvarande
Saudiarabien. Man behöver bara åka dit en gång i livet och bara om
man har råd. Man reser dit för att visa sin lydnad för Allah och
samhörighet med andra muslimer. Det är den ända plikten som inte
är obligatorisk.
Om någon vill konvertera eller övergå till religionen Islam måste
han/hon säga följande ord: ”Det finns ingen gud utom Allah och
Muhammed är hans profet”
Ordet islam är arabiskt och betyder ”att underkasta och överlämna
sig till den ende Guden och Hans vilja.”
När Muhammed var ung var han väldigt fattig och jobbade och slet
hårt. Han blev tidigt föräldralös och fick jobba hos en rik änka vid
namn Khadidja. Efter några år gifte Muhammed sig med Khadidja
och från att vara en fattig man blev han en rik man med många
tjänare. Muhammed fick mycket tid över eftersom att han inte
behövde jobba. En del av den tiden spenderade han på att meditera
och att fundera över livet. Vid en av meditationerna fick Muhammed
kontakt med ärkeängeln Gabriel och fick då uppdraget att bli guden
Allahs sändebud till jorden. Efter det upprepades mötet med
ärkeängeln Gabriel ett flertal gånger och Muhammed tog då emot
budskapet till människorna från gud. Men Muhammed som varken
kunde läsa eller skriva kom inte ihåg allt som Allah hade sagt.
Därför pratade han med andra muslimer och dem skrev ned vad
Muhammed sa. Då bildades det som idag kallas för koranen och det
är Islams heliga skrift. Koranen är väldigt viktig för muslimer och
det är den dem lever efter. Det viktigaste inom religionen Islam är
att erkänna att guden Allah är den ände guden. Eftersom koranen är
de ända orden från Allah som muslimerna har fått är den väldigt
viktig. Där finns reglerna för hur en muslim ska leva. Det finns
bland annat stränga matregler. Man får inte äta fläsk eftersom att
Gud en gång sa att några djur är orena. Gris är en av dem men Gud
nämnde också följande djur, apor, sniglar, ormar, hundar, ostron,
katter, kaniner, ålar, svin, råttor, krabbor, hästar och spindlar.
Därför äter man inte dessa djur. Den regeln finns också i
Judendomen. Judendomen och Islam har relativt lika matregler
medan kristendomen inte alls har lika stränga matregler. Det finns
faktiskt inga matregler inom kristendomen så en kristen person får
avgöra vad dem ska äta själva. Om man är en troende muslim får
man inte dricka alkohol. Men det finns inga regler inom varken
kristendomen eller judendomen om att man inte får dricka alkohol.
Det finns många heliga platser inom religionen som är viktiga.
Bland annat staden Mekka. Det är en stad som ligger i nuvarande
Saudiarabien. Mekka är en helig plats på grund av att profeten
Muhammed är både född och begraven där. Mekka har även än av
världens största moskéer och det är dit man åker när man ska
vallfärda. Innan man går in i Moskén måsta man tvätta armar,
fötter, huvudet och händer. Man ber bara på Arabiska och man
tvättar sig för att man ska vara ren inför gud.
En annan helig plats är moskén. Moskén är som kristendomens
kyrka och judarnas Synagoga. Skillnaden mellan dem är t ex att
judiska män måste sätta på sig en kippa innan de ber. En kippa ser
ut ungefär som en hatt. Eller jag skulle säga att det ser ut som en
liten tygbit som de lägger på huvudet. Muslimska kvinnor måste
täcka hela kroppen förutom händer och ansikte innan de går in i
moskén. Det gör dem för att männen inte ska bli attraherade inför
gud. Varje världsreligion har också olika heliga skrifter. Den judiska
heliga skriften heter Toran. Kristendomens heliga skrift heter
bibeln och Islams heter koranen.
Tack för mig//Stella
Download