ISLAM

advertisement
Sunna
”islam”
”profetens levnadssätt”
”muslim”
huvudinriktningen inom Islam
världens näst största
stöder sig på Koranen och
religion
traditionen (hadith)
över 1 miljard anhängare
Shia
världen över
företrädare: kalifen Ali och hans
utbredning:
efterträdare
norra Afrika
Främre Orienten
Pakistan
Indien
martyrskapets religion
väntar på en kommande ”mahdi”,
messias
olika sekter inom shia:
”Tolvmanshia” (=asharijja),
ismailiterna, fatimiderna m fl.
Uppkomst
Arabiska halvön
600-t
öken och stäpp
nomadfolk
handel: kryddor
Shejken ledde klanen
religionsblandning
Muhammed (föds 570)
ängeln Gabriel
utvald till profet
predikar i Mecka
flyr till Medina år 622
umma uppstår
dog 632
efterträdare (kalifer)
Läran
Gudsuppfattning
monoteistisk
Gud = Allah
tro på änglar, profeter
och skrifter
Muhammed islams
främste profet
Allah uppenbarat sin
vilja i Koranen
Heliga skrifter
Koranen
Allahs lag = sharia
Haditerna
Kult och livsstil
Islams fem grundpelare:
1) Trosbekännelsen (shahada)
2) Bönen (salat)
3) Fastan (sawm)
4) Allmosor (zakat)
5) Vallfärden (hadjdj)
Centrala begrepp
1) Sura (Al´Fatihah)
2) Muhammed
3) Allah
4) Koranen
5) Minaret
6) Moské
7) Imam
8) Shia och sunna
9) Mecka
10)Kaba
11) hadit
12) djihad
13) umma
14) hidjra
15) Sharia
16) sufismen
Uppgifter
1) Vilken bild har Du om religionen islam?
Diskutera varifrån era uppfattningar
härstammar!
2) Islam är en lagreligion.Motivera!
3) Vilken ställning har kvinnan inom islam?
4) Lär dig något nytt om islam genom att bekanta dig
med följande webbsida: www.islamguiden.com.
Presentera kort i klassen!
Fördjupningsuppgifter
Islams fem grundpelare
Koranen och dess betydelse i Islam
Rättssystemet i islam
Huvuddragen i Muhammeds liv
Jihad-det heliga kriget
Islam
”islam” = ”underkastelse”
”muslim” = ”underordnad”
Muhammed
pålitlig och duktig handelsman
predikar om skaparguden Allah som
bestraffar och belönar människorna efter
deras gärningar
flykten till Medina år 622 startpunkten för
islams tideräkning
Läran
Muslimerna förkastar treenighetstanken
föregångare till Muhammed är bl a Adam,
Noa, Abraham, Mose, David och Jesus
Koranen är Guds slutliga och fullkomliga
uppenbarelse till mänskligheten
Haditerna är berättelser om hur Muhammed
gjorde i olika situationer
Kult och livsstil
1) Det finns ingen gud utom Allah och
Muhammed är hans profet
2) minst 5 grr/dag, böneriktning (qibla) mot
Mecka, bönematta med kompass
3) fastemånaden Ramadan
4) den religiösa skatten: påbjuden avgift (ej
frivillig)
5) Vallfärdsriterna instiftade av Abraham
Centrala begrepp
Guds uppenbarelse i Kristendomen = Jesus
Guds uppenbarelse i islam = Koranen
OBS! Muhammed ej bidragit något till texten
utan endast på övernaturligt sett förmedlat
texten till människorna
Se trosbekännelsen
Det finns ingen gud utom Allah och
Muhammed är hans profet
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards