ISLAM Lära, budskap, Koranen

advertisement
ISLAM
Lära, budskap,
Koranen
Islam, the Quran, and the Five Pillars All Without a Flamewar:
Crash Course World History
https://www.youtube.com/watch?v=TpcbfxtdoI8#t=419
Islams sex trosartiklar
Gemensamma för muslimer oavsett inriktning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tron på Gud
Tron på änglar
Tron på Guds skrifter
Tron på Guds profeter
Tron på den yttersta dagen
Tron på det förutbestämda
Budskap och lära
• Muhammed anses vara den som fört budskapet vidare
helt utan fel, men…
• han är den siste i en lång rad av profeter som Gud givit
sitt budskap till, de tidigare profeterna har dock
missuppfattat eller förvanskat vad de hört.
• Även t.ex. Moseböckerna i Gamla Testamentet och
evangeliernas berättelser om Jesus anses innehålla
gudomliga budskap MEN är inte felfria.
Budskap och lära
Trosbekännelsen:
Det finns ingen gud utom Gud och
Muhammed är Guds profet.
Budskap och lära: Gudsbild
• Monoteismen: GUD ÄR EN!
• Gud är större: Allah akbar
Vi kan aldrig helt förstå Gud, Gud är alltid mer än vad vi
kan föreställa oss
• Om Gud vill: Inshallah
Våra öden ligger i Guds händer, det sker som Gud vill ska
ske.
• ”Gud har 99 namn” – beskriver Gud utifrån hans
egenskaper, till exempel skapare, allsmäktig,
beskyddaren, hämnaren, den milde… (se
http://www.islamutbildning.se/Aksaa_doks/Guds-99namn.pdf)
Budskap och lära:
Människosyn
• Människan är skapad av Gud –
därför är människan i grunden god.
• Under sitt liv kan människan frestas av Satan
att handla fel.
• Människan är satt på jorden för att utföra Guds vilja –
hon har en plikt att stå emot frestelserna. Människan
kommer bli dömd utifrån sina gärningar på domens dag
och hamnar antingen i paradiset eller helvetet.
Allt är bestämt av Gud, men vi har en fri vilja
och kommer att dömas för det vi gjort fel
– hur kan man förstå detta?
Koranen
Muhammed lyssnade till
ängeln Gabriels uppläsning av
den himmelska Koranen…
… och läste i sin tur upp detta för
en skrivare som nedtecknade
den jordiska Koranen
Koranen
•
•
•
•
Det sanna budskapet – Guds egna ord!
Muhammed tog emot budskapet genom flera uppenbarelser.
Sammanställdes under ca tio år efter Muhammeds död.
Uppdelad i 114 suror (kapitel) som i sin tur är uppdelade i
verser.
• Innehåller beskrivningar av Guds handlingar nu och i historien,
lovprisningar till Guds storhet
och godhet, beskrivningar av
hur människan skall leva,
skildringar av domens dag,
paradis och helvete.
• Översättning? Tolkning?
Övriga källor
Hadither
• berättar om sunna, dvs. hur profeten och
de första kaliferna levde.
• Används som hjälp för att förstå
Koranen.
• Bygger på muntlig tradering.
• Finns ett stort antal! Ca 750 000,
varierande äkthet.
• Inte bindande - får tolkas.
Uppgift: Koranen
Vad står det? Hur kan man förstå budskapet?
(Hänvisningar till Koranens Budskap: Bernström / Koranen:
Zetterström)
• Vilken bild ger följande suror av Gud?
1, 2:255/256, 24:35, 42:25/24, 57:3
• Hur beskrivs människan i dessa suror?
20:54-55/56-57, 32:6-9/3-8, 38:71-72, 95:4-6
• Hur beskrivs Islam i förhållande till Judendom och
Kristendom?
5:12-19/15-22
Download