Biologi åk 6 lå 16/17
Arbetsområde: Livets utveckling
Genom detta arbetsområde ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin
förmåga att:

… använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta
ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

… genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

… använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Centralt innehåll (ur LGR11):

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
Det som bedöms är:
 Hur du deltar muntligt och skriftligt under biologilektionerna.
 På vilket sätt du redovisar/förklarar dina svar.
 Hur väl du använder språket inom biologin och de begrepp vi går igenom.
Begrepp som ingår under de här veckorna:
Algblomning, bakterier, fossil, tidsperiod, urcell, blågröna cyanobakterier, blötdjur,
celler, encellig, flercellig, fotosyntes, hornkorall, klorofyll, koralldjur, kräftdjur,
nässeldjur, svampdjur, toffeldjur, trilobit, broskfisk, groddjur, kvastfening, leddjur,
lummer, ormbunke, skorpion, spindeldjur, tofsstjärtfisk, däggdjur, förfäder, Homo
sapiens, Homo neanderthalensis, outvecklad, pungdjur, utkonkurrerad, artnamn,
botanist, evolution, naturligt urval, släktnamn
Läromedel:
Koll på NO 6 s.42-57
Kopierat frågehäfte
Mål när du har arbetat med det här avsnittet:





…veta mer om hur livet har utvecklats.
…förstå att livet utvecklas hela tiden, även idag och i morgon.
…känna till att människan ingår i livets utveckling.
…kunna ge exempel på hur man kan sortera olika djur.
…känna till vem Charles Darwin var.