Bedömning - Learnify

advertisement
Livets utveckling
Lokal pedagogisk planering, årskurs 6 i Biologi
För 100 miljoner år sedan fanns det dinosaurier på jorden. Men varför dog dinosaurierna ut? Hur kan
vi veta att de ens har funnits? Vad fanns före dinosaurierna? Hur började livet egentligen?
Det har funnits liv på jorden i ungefär 3 500 miljoner år, men de tidiga livsformerna finns inte längre.
De har försvunnit och nya organismer har tagit deras plats. Det har skett en utveckling – en
evolution. Evolutionsläran kan förklara hur livet uppstod och hur det levande hela tiden förändras.
Lärandemål (Centralt innehåll)
Biologi
Natur och samhälle

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en
hållbar utveckling.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi
nyttjar den.
Biologin och världsbilden

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för
människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Biologins metoder och arbetssätt

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i
faktatexter och tidningsartiklar.
Långsiktiga mål (syfte)
Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i
frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska
samband i människokroppen, naturen och samhället.
Undervisning
Målet med undervisningen är att du ska

Veta vad ett fossil är, och hur man kan veta att fossilerna är olika gamla

Kunna berätta varför Charles Darwin har blivit känd

Veta vad ordet evolution betyder

Få en inblick i vad naturligt urval är för något

Kunna ge exempel på egenskaper som skulle kunna gynna individer inom en art.

Kunna ge ett exempel på hur en ny art kan uppkomma

Veta vad som är grunden för naturligt urval

Kunna ge något exempel på varför det är viktigt att bevara den mångfald av arter som finns
idag.

Få en inblick i vad mimikry är för något

Veta vad ett släktträd visar

Få en inblick i vad kunskapen om DNA kan användas till för att förstå livets utveckling

Ha förståelse för varför en val och en fisk har så många yttre likheter trots att de inte är släkt
med varandra.

I undervisningen ska vi

Använda faktatext

Se på filmer

Träna på understrykningar

Använda instuderingsfrågor
Bedömning
Du kommer få visa vad du lärt dig genom

Prov och läxförhör

Delta i diskussioner
Download