Från Linne:
 ”Gud skapade, Linné ordnade.”
Från Darwin:
 Livet har utvecklats under
mycket lång tid.
 Det kallas evolution.
 Han kom på teorin om ”det
naturliga urvalet”.
* En tes är ett påstående som man kan diskutera för och emot
1. Naturen tar inga risker.
Naturen slösar generöst.
2. Det finns en stor genetisk variation
3.
Miljön ”favoriserar” de arter som är bäst anpassade. De
arter som klarar miljön bäst, överlever och kan föra sina
gener vidare.
4. tid


.
Sammanfattning:
De generna som är bäst anpassade till miljön lever
vidare genom barn och barnbarn.
1.
2.
3.
Människans - växt och djur förädling
Sexuellt urval – egenskaper som styr val av
partner
Naturlig urval…
Stjärtfjädrar. Bättre eller sämre
överlevnads chans.
* En tes är ett påstående som man kan diskutera för och emot
1. Naturen tar inga risker.
Naturen slösar generöst.
3. Miljön ”favoriserar” de arter som
är bäst anpassade.
De arter som klarar miljön bäst,
överlever och kan via arvet föra
sina gener vidare.





1. Fossil
2. Skelettlikheter
3. DNA-likheter i cellen
4. Fosterlikheter
5. Geografin, hur arter spridit och
anpassat sig till nya miljöer.
1.
2.
3.
4.
Organismer dör i syrefri miljö
Bäddas in i sediment.
Atom för atom byts ut.
Marken ändras. Fossil blir
synliga.





Fingerben
Handben
Underarmsben
Överarmsben
Vilken nytta har
kronhjorten av att ha
långa ben?

Gentester visar
släktskap

Stegpinnarna i DNA
(kvävebaserna A T C G)
är lika i alla celler.

Om hur nya arter kan bildas.
– så som naturvetenskapen
beskriver den
Ardipithecus ramidus 4,5 miljoner år
Austrolopithecus 4 miljoner år
Ordlista:
pithecus =apa
Ramid =rot
Australo = sydlig
•400 cm3 hjärna
•130 cm
•Går upprätt

)
•Stenverktyg
•Allätare
Homo erectus – 1 800 000 år sedan
•Större hjärna 1200 cm3
•På savannen
•Levde i flock
Fördelar med det?
•Använde elden
Fördelar med det?
Arten fanns i 1 500 000 år
Homo neanderthalensis – 300 000 år
•Ras av Homo erectus
•Köldspecialister
•Stor hjärna
•Muskulös & Kompakt
•Stickspjut
•Utdöd för 30 000 år sen
•4 % lever kvar i oss
Homo sapiens – 195 000 år -
• Sapiens = klok, tänkande
• Isolerad grupp av
Homo erectus
• Kastspjut och knivblad av
sten
• Utrotade sabeltandat tiger,
mammut ullhårig
noshörning
• Målningar i grottor
• Anpassningar ger
folkgrupper