Konsthistorien –
Distanskurs Mattliden &
Helsinge
•
•
•
•
•
•
Position 1
OBS! Tiderna:
Må 8.15-9.30
Ti 8.15-9.30
To 14.25-16
fredrika.auvinen@
mattliden.fi
• 040 7072678
Arbetsformer
•
•
•
•
•
•
•
Tidslinje 1&2
Föreläsning
Museibesök
Presentationer
Små test och tankekartor
Rollspel?
Prov på basen av kompendiet
Program
13.2.
14.2.
16.2.
27.2.
28.2.
1.3.
5.3.
6.3.
8.3.
12.3.
13.3.
15.3.
19.3.
20.3.
22.3.
26.3.
27.3.
2.4.
Inledning
De tidigaste civilisationerna
Egypten
Antiken - grekerna
Antiken – romarna
Besök på Nationalmuseet
Medeltiden
barock, rokoko
besök på Sinebrychoff
romantiken, impressionismen
finsk guldålder, modernismen
Besök på Ateneum
presentationer
presentationer
Besök på Kiasma
?
?
Prov
Konstens byggstenar
Vad är konst?
• Platon – naturen avbildas oförvanskad
• Plotinos – konsten griper en idé som döljer
sej i naturen
• Aristoteles – yttring av känsloliv
• Panofsky – estetiskt men även praktiskt
• Dickie – konstinstitutionen
• Danto – tolkningen
• Josephson – det etstiska, sociala och
psykologiska
Magi och rit - äldre stenåldern
• 40000 – 10000 år
sedan
• paleolitikum
• Samlare och jägare
• Grottmålningar
• Venusfigurer
• Verktyg av sten
• Man vet inte mycket
om föremålens
betydelse
• Magi, riter, fruktbarhet
Viktiga platser med paleolitisk konst
Grottornas bilder
• Kännetecknande att
djuren målades i profil
• Man använde skuggning,
förkortning och gjorde
djuren mycket
verklighetstrogna
• Målningarna är utförda i
ockra, hematit,
magnesiumoxid och kol
och ibland har djurens
konturer graverats innan
målningen utförts.
• Shamanism
Lascaux-grottan i Frankrike
Grottmålningarnas stilar
I.
II.
III.
IV.
30.000 fkr djupt
inristade stela
avbildningar
25-18000 fkr
venusfiguriner djur
med stark ryggkontur
17000-13000
ryggkonturen ännu
stark, mera överdrivna
former, nacken
bågformad
Mera detaljer,
hårsättning och form,
två eller flerfärgade,
rörelse
Shamanen
• bevakar ingången till
grottan ”Les Trois
freres” i Frankrike
• Uggleansikte,
björnramar, renhorn,
bisonskägg och
hästsvans
• en blandning av
grottans alla djur
• svåråtkomlig plats,
tyst,mörk, avskild
Tolkning av grottkonsten
•
•
•
•
•
•
•
Hela grottan som ett mytogram
Totemism – djuret som religiös anfader
Kontroll över djuret
Shamanens minnen från transtillstånd
Arketypiska grundformer
Målade vid initiationsriter
Bildberättelser om kringströvande
djurflockar
Jordbruk – yngre stenålder
• C. 10000 år sedan
i Levanten, senare
på andra håll
• Börjar odla jorden
• Mer bofast livsstil,
tex. Jeriko uppstår
• uppfödande av
boskap
Stonehenge, från ungefär
2100-2000 f.Kr.
Namnet Stonehenge kommer
från det fornengelska ordet
Stanhengist som betyder "de
hängande stenarna".
Finländsk stenålderskonst
5000-1500 fkr
• Hällmålningar tex. Astuvansalmi
• 15 meter lång hällmålning på en
brant klippvägg i Savolax.
• Målningarna är bland Nordeuropas
största; där återfinns 65 bilder
• Bilderna består av
människofigurer, handflator och
något som kan tolkas som båtar.
Vid en arkeologisk undersökning
på en klipphylla strax under
målningen fann man två pilspetsar
från senneolitikum-äldre
bronsåldern.
• Vi befinner oss ungefär 10 000 år tillbaka i tiden.
• Ni är en grupp stenåldersmänniskor som för första
gången sätter er fot i det som en gång skall bli Finland.
• Sedan er tid nere på kontinenten har ni med er ett antal
kunskaper…
• …dessa är:
•
-tillverkning av verktyg och jaktredskap i sten (spjut,
pilbåge, yxa, kniv)
•
-tillverkning av metkrokar av ben, samt nät och
harpuner
•
-tillverkning av kläder, framställda från djurhudar
•
-tillverkning av enklare båtar
•
-tillverkning av enklare hyddor
•
-jaktmetoder för att fälla små och stora bytesdjur
•
-insamlande av bär, nötter, frukt och rötter till föda
•
-kunskapen att göra upp eld
• Än så länge har ni dock inte:
•
-blivit bofasta (ni är nomader)
•
-lärt er jordbruk eller boskapsskötsel
Stenåldersliv
I detta rollspel skall ni anta rollen av en kringvandrande stam
från äldre stenåldern.
Det första ni måste göra är att välja ut en historieberättare,
vars jobb det är att minnas (anteckna) allt det viktiga som
händer i er stams utveckling.
Ta två minuter och välj ut en person i gruppen som skall vara
historieberättare.
Ni skall nu välja varsitt totemdjur (per person) vars
egenskaper och beteenden ni beundrar och eftersträvar.
Skriv ned stammedlemmarnas namn i rollformuläret med
totemdjuret som tilltalsnamn (ex. Benny ”Björnen”
Bengtsson, 1 min)
Hur agerar era totemdjur?
Fria Hemuppgifter
• Ta reda på vad ditt totemdjur
symboliserar, sök tex på djursymboler
• Gör en tidsresa med ditt djur genom
konsthistorien, du kan göra tex en bild i
veckan
• Tekniken är fri. Du kan måla, teckna, göra
i lera, måla på stenar, fotografera
Bronsålder
• skickliga hantverkare och
specialister
• nytt, mer hierarkiskt,
samhällssystem växte fram.
• de första egentliga staterna
uppstod.
• nya religioner
• långväga resor, därav Iliaden och
Odysséen, Gilgamesheposet och
de keltiska sagorna.
• Gudar skapades och gamla
omdefinierades. Gudar för krig,
hantverk, resor och så vidare kom
nu att uppstå.
Bronsålders kulturer
•
•
•
•
•
•
Främre Orienten 3500 – 1100 f.Kr.Urukkulturen
Egypten, 3000 f.Kr. – 500 f.kr. Gamla riket
Centraleuropa, 2200 – 950 f.Kr.Urnefältskulturen
Grekland 3000 – 1100 f.Kr.Minoisk kultur
Sydostasien, 2100 f.Kr. – 200 e.Kr.Ban Chiang
Kina, 2100 – 770 f.Kr. Anyang under
Shangdynastin
• Nordisk bronsålderskultur,
1700 – 500 f.Kr.
Bronsåldersgrav i Sammallahdenmäki,
UNESCO:s världsarv
Mesopotamien
I och kring dagens Irak, den s.k. bördiga halvmånen
Sumerisk konst
•
•
•
•
Hjulet
Plogen
Kunde gjuta brons
Senare folk: akkader,
hettiter, babylonier,
assyrier och perser
Kilskrift
• Sumererna
utvecklade ett
skriftspråk
• Kalender med 12
månader
• Planetgudar
• Välorganiserat
samhälle
• borgarklass
Pyramider -Ziqqurat
• Symboliska berg – astronomi, ritualer, mytologi
• Sumererna tillämpade redan 3000 f.Kr. de
välkända arkitektoniska grundelement: pelaren,
bågen, valvet och kupolen. Utgör grundvalen för
dagens arkitektur.
Egyptisk kultur
•Livet kring Nilen i 2500 år. Samtida med Mesopotamien.
•Öken – Nilen. Isis tårar fick Nilen att svämma
•Kheops pyramid, Kairo: lejonkropp, faraos huvud, örnvingar
Narmers sminkpalett
• 3100 fkr enades
övre och nedre
Egypten under kung
Narmers tid.
• Han anses vara
grundaren av den
första dynastin –
Egyptens första
farao!
• Farao var gudarnas
ställföreträdare på
jorden. Drottningen
födde farao.
Dödskult
Mask för
tutankhamons
mumie. Tredje kistan
som sedan lades i
stensarkofag och tre
träskåp
• Trodde på evigt liv efter döden
• Döden var en resa till en liknande
existens i en annan värld
• För att komma till dödsriket måste
kroppen bevaras så att själen,
Ka, kunde bo i den.
• Kroppen mumifierades och lades
sedan i en sarkofag tillsammans
med amuletter, talismaner.
• Inälvor konserverades i en burk
Osiris - dödsrikets härskare
Osiris – De dödas konung, skäggig man med
mumiens vita lindor. Krona på huvudet.
Slagan och herdestaven i händerna
•De dödas bok
Texter, sånger
och bilder för den
döda för att resan
till dödsriket skall
underlättas
•Vågskålar där
man väger hjärtat
och en fjäder som
symboliserar
sanningen
Isis och Horus
• Universum styrdes av gudarna
• Alla städer hade egna, dvs fanns en massa olika
gudar
• Djurlivet i Nildalen rikt, gudarna fick formen och
övernaturliga egenskaper av djuren
• Isis – fertilitet, moderskap och kvinnlighet, syster
och maka till Osiris. Bevingad, fågellik, drake.
Mor till Horus. Förtrollerska och magi,
läkekonstens hemligheter. Kulten spred sig även
till Rom… kristendomen tagit intryck
Djurlika gudomar
• Horus – falkguden. Han som står
över allt. Son till Osiris och Isis.
Farao förkroppsligade Horus. Kobra
i pannan.
• Anubis – schakalhuvud. Styrde
balsameringsprocessen. De dödas
vägvisare och väktare.
• Bastet – katt. Värme och sol.
Moderskapets beskyddande
apsekter
Mastaba – före pyramiderna
• Rektangulär
gravtumba av
lertegel
• Pyramidernas
föregångare
trappstegspyramid
• Kung Djosers
trappstegspyramid
• Arkitekt Imhoteph
• Slog ihop flere
mastabor till en
pyramid med
kvadratiskt botten
pyramiderna i Giza
• 2600-2475 fkr
• Mykerinos, Cheops
och Chefrens
• Tunnlar, rum, fällor
• gravplundrare
Kheops – störst
• Äldst och störst
• Byggd omkring
2560 fkr under en
period på 20 år
• Åt farao Kheops
(Khufu)
• Ett av antikens sju
underverk – det
enda som ännu
finns kvar!
Khefren, Mykerinos och sfinxen
• Khefren c 2532 fkr.
• Mykerinos c 2600
fkr
Skulptur
• Skulptör – den
som
upprätthåller livet
• Själen kunde bo
i avbilden av den
döde
• Idealiserad bild:
ung, vacker
Måleri
• Konsten såg nästan lika ut
hela tiden 3100 -500 fkr
• Stilisering
• Stark kontur kring
personer o föremål
• Ansikte i profil, förutom
ögat framifrån
• Övre kroppen framifrån
• Tvådimensionell
Väggarna i
gravkamrarna
pryddes med bilder
ur det vardagliga
livet
Amarna tiden
• Mera realism
• Monoteistisk
religion Solguden Aten
• 18. dynastin
Värdeperspektiv, dvs att
den viktigaste personen
faraon framställs större
hans familj och följeslagare
Realistisk konst
• Nefertiti - Farao Ekhnatons
hustru. Hon var även
Tutankhamons styvmor.
En av hennes döttrar gifte
sig med Tutankhamon.
• ”Världens vackraste
kvinna”
• Echnaton och
Nefertiti
• 1365 fkr.
• Realistisk stil i den
egyptiska konsten
Hieroglyfer
•Tecknen kunde skrivas i olika
riktiningar
• Fransmannen Champollion
dechiffrerade hieroglyferna från
”Rosettas sten”
Obelisker
• Höga pelarformade
stenskulpturer
• Hieroglyferna ett av
de äldsta
skriftspråken
• Ideogram och
syllabiskt
• Slutade användas
300 ekr.
Papyrus
• Ordet papper
härstammar
från Papyrusväxten
Knossos – ett kungligt
palats
• Minoisk kultur –
grekisk bronsålder
• Kung Minos, Zeus
och Europas son
Väggmålningarna
• En fresk från det
minoiska
palatset Knossos
på Kreta.
• Avbildar rituell
oxdans.
• Den mörkhyade
är en man och
de två ljushyade
kvinnor.
Toreadorfresken
Minotauros
• Minotauros till hälften
människa, till hälften tjur.
Minotauros höll till i en labyrint
ritad av uppfinnaren Daidalos på
uppdrag av kung Minos.
• Pasifae – kung Minos hustru och
mor till Minotaurus
• Ariadne – kung Minos dotter,
hjälpte Theseus i labyrinten med
gyllene tråd
• hjälten Theseus, prins från Aten
dödade Minotauros.
Guldet från Mykene
• Låg på det grekiska
fastlandet
• Erövrade Kreta
• Iliaden berättar om hur
Mykenes män åker till
Troja för att befria och
föra hem den sköna
Helena
• Guldmasker på de
begravda
Kung Agamemnons dödsmask c 1500 fkr
Antiken, 800 fkr – 500 ekr
• Grekisk och romersk konst
• Den västerländska
civilisationens vagga
• Politik: demokrati
• Filosofi
• Litteratur
• Penningväsende
• Arkitektur, konst
• Mytologi
• Matematik, astronomi
Platon och Aristoteles, målad av Rafael
GREKLAND • Arkaisk tid 700-480 fkr
• Klassisk tid 480-323 fkr
• Hellenistisk tid 323-27 fkr
Den Egeiska världen t.o.m. 300 fkr
Arkitektur
• Akropolis är en befäst stad, i regel belägen på en
klipphöjd i antikens Grekland.
• akros -högt beläget och polis –stad
Parthenon
447-433 f.Kr
• Templen byggdes i
kalksten och marmor
som målades
• Stenarna var exakt
huggna, behövde
inget murbruk
• Rektangulär bas
• I mitten ett rum som
bars upp av kolonner,
vilka bar upp taket
• Tympanonfältet
dekorerades med
skulpturer i relief
• Arkitekter Iktinos och Kallikrates
• Hyllning till Pallas Athena
• Parthenos
Kolonnordningar
Dorisk, jonisk, korintisk
Joniskt kapitäl - bokrullar
Dorisk tempelgavel
Korintiskt kapitäl
- växtornament
Amfiteater
• från grekiskan
amphi "runt om"
och theatron
"skådeplats") är en
byggnad som var
avsedd för stora
skådespel som t.ex
gladiatorspel,
djurstrider m.m.
under antiken.
Skulptur
Doryforos ("Spjutbäraren") som anses vara
ett mästerverk i proportioners harmoni.
Skulptör Polykleitos, verksam omkr. 460-420
f.Kr.
Skulptör Praksiteles
Hermes bärande på
Dionysos-barn
•Kontrapost-ställning –
kroppstyngden vilar på det ena
benet medan det andra är lite böjt
och avslappnat
•Ökande realism
•Den nakna manskroppen var
idealet.
•Kvinnokroppen oftast påklädda i
fotsida klänning.
•Kanon för proportioner i konst
•Bronsskulpturer
Måleriet
• realism och
förfining.
• ben och armar
i förkortning.
• Vasmåleriet
bättre bevarat
än fresker och
pannåer
Rumlare och kurtisan, av Euphronios, omkring 500 f.Kr
De målade vaserna
• Drejade krukor!
• Lades med i
graven
• Svartfigurig Figurerna
målades med
svart engobe på
röd botten.
• från slutet av 600talet till slutet av
500-talet f.Kr.
Rödfigurig keramik
• Figurerna målades i rött
på svart grund.
• 530 f.Kr. fram till mitten
av 300-talet f.Kr.
• Atensk uppfinning.
Möjlighet att återge
detaljer genom direkt
målning i stället för
inristningar och genom
att måla bakgrunden
svart och lämna den
röda leran,
Hoplitkrigare
De grekiska gudarna
• Bodde på Olymposberget
• Kunde ingripa i
människornas liv
• Kunde ta olika skepnader
• Avbildades med olika
föremål, attribut
Apollon med Kithara
Den grekiska skapelseberättelsen
• Gaia – moder jord
• Född ur Chaos
• Födde himlen Uranos
och havet Pontos
• Med Uranos fick hon
titaner och kykloper
• Den yngsta, Kronos
dödade sin far
• Ur Uranos kropp
skapades Afrodite,
giganter, nymfer.
• Kronos dödades i sin
tur av sin son Zeus.
Gaia med fyra barn, som
förkroppsligar de fyra årstiderna.
Mosaik från en romersk villa i
Sentinum, 200-250 e. Kr.,
Hjältar, hjältinnor,
monster och djurgestalter
•
•
•
•
•
•
Herkules
Akilles
Odysseus
Jason
Europa
Amasonerna
Hydran vid Lerna
• Hydran var en grotesk
varelse med minst åtta
huvuden varav det
mittersta sades vara
odödligt. För varje
huvud som höggs av
växte dessutom två
nya ut. Dess andedräkt
var förgiftad och spred
död runt omkring sig.
Herkules och Amasonerna
• Amasonerna
kvinnliga krigare
och barbarer;
• de red, sköt och
plundrade.
• De understödde
bland annat
trojanerna i det
Trojanska kriget.
Romersk konst
• Rom grundades 754-753
fkr
• Storhetstid 100 fkr då
romarna härskade över
Medelhavet
• 395 ekr. delades i väst- och
östrom
• De grekiska gudarna
smälte samman med de
romerska och fick nya
namn ex Afrodite blev
Venus, Zeus-Jupiter
Forum
Romanum
• det antika Roms offentliga plats
för bland annat politiska möten,
handel och religiösa ceremonier.
• Vestatemplet
• Triumfbågar: kejsar Titus (80
e.Kr.) och Septimius Severus
(203 e.Kr.) ära.
Triumfbågar
Konstantinbågen, Rom
• Triumfbåge restes till segerrika kejsares ära vid den
romerska triumfen. Triumfbågen var vanligtvis försedd
med antingen en stor valvöppning eller en stor och två
mindre, en på var sida. Bågen utsmyckades med reliefer
och inskriptioner som syftade på kejsarens fälttåg.
Kolonner
• Trajanuskolonnen,
minnesmärke över
kejsar Trajanus
fälttåg till Dacien,
c. 100 ekr
• ”Seriebild”
Porträttskulptur
• Sanningsenliga,
veristiska porträtt
• Viktigt att bevara
minnet av förfäder,
för man ärvde sin
samhällsposition.
• Uttrycker
karaktärsdrag!
• Byster, inte hela
kroppen
• Inte nakna atleter
Romersk arkitektur
• Både betongen och valvet
var förutsättningar för
romarnas snabba
förverkligande av den
infrastruktur som ingen
civilisation tidigare varit
förmögen till.
• De romerska städerna
bestod av höghus med
välvda lokaler i gatuplanet,
de förbands av ett
ypperligt vägnät och
försågs med rinnande
vatten genom ett nät av
akvedukter.
Colosseum i Rom
Akvedukt vid Pont du Gard
Illusionistiskt väggmåleri
• Fresker på
väggarna inne i
hus.
• De skulle vara
så verklighetstrogna som
möjligt
• Särskilt fint
bevarade i
Pompei och
Herculaneum
Fornkristen konst
• Kristendomen var först
förbjuden
• 300-t Konstantin den store blev
kejsare
• 313 ekr tillät alla religioner
utövas i det romerska riket
• Hemliga tecken och symboler
• Bysans blir Konstantinopel och
rikets huvudstad år 330 ekr
• Ikoner
• Mosaiker
• Kyrkor
Roms katakomber,
väggmålning,
bröd och fisk
Maxentiusbasilikan,
Forum Romanum
Romerska riket c 500 ekr
Medeltid
• Mellan antiken och
renässansen
• 500-talet till 1500-talet
• Kyrkan var den
viktigaste makten
• Ikonoklasmen 730-843
• Riddartiden
• Norden först omkring år
1100
Kejsarinnan Teodora och hennes följe, 547 ekr.
Mosaik i San Vitale i Ravenna
Bysans
Östrom och det Bysantinska riket från Justinianus regenttid i mitten av 500talet till Konstantinopels fall 1453.
Bysans kulturella sfär – Venedig, Bulgarien, Serbien och Ryssland.
Färg och prakt
Mosaik i Hagia Sofia,
Istanbul, 1100-tal.
Den fullt utvecklade,
bysantinska konstens
förnämnsta verk.
• Motiven: Kristus, änglarna och
martyrerna
• Den idealiserade bilden blev norm.
• Det naturalistiska försvann
• Nakenheten försvann!
• Grundfärgerna och guldet var estetisk
norm
• Claritas-begreppet, gud=ljuset
• Rika klädde sig färggrannt och fattiga
färglöst
Andrei Rubljev,
Treenigheten (1425–1427).
Klostren och böckerna
• Överförde de
kristna texterna
på pergament –
djurhud
• Irland kristet
sedan 400-talet
• Illumineringar –
illustrerande
bilder och
anfangsbokstäver
representater för de tre medeltida stånden
Vikingatåg
• Vikingatiden är den
skandinaviska järnålderns
sista period, cirka 7901100 e.Kr.
• England, Skottland, Irland,
Island, Grönland,
Frankrike, Normandie,
Spanien, Italien, Kaspiska
havet
• Plundrade kloster mm
Karl den stores rike
Västrom
• 800 Karl den store
kröns till kejsare av
påven i Rom
• västromerska
rikets härskare
• romersk konst som
förebild
Bayeuxtapeten
medeltida textil som skildrar normandernas
erövring av England år 1066 och scener
med händelser ur Harolds av Englands liv
Romansk arkitektur
• 1000-1100-talet
enhetlig arkitektonisk
stil över Europa
• Livligare kontakter –
handel, pilgrimsfärder
• Runda bågar
Domkyrkan i Lund, 1100-tal
Gotiken
Katedralen i Reims
• Uppstod i Frankrike omkr
1100
• Den gotiska stilen betonar
vertikalitet och utmärks av
närmast skelettartade
stenstrukturer, stora
glasytor, smala spiror,
knippepelare, strävpelare,
kryssribbvalv, spetsbågar
och fantasifull skulpural
utsmyckning
klosterkyrkan Saint-Denis
• spetsbågiga kryssribbvalv första
gången
• dess invigning 1144 med närvaro av
Ludvig VII, Abbot Suger och
biskopar från hela Frankrike kan
sägas inleda den gotiska epoken.
• Kolonnerna och valven bildar ett
ramverk utan massiv murverkan
kring symboliken i bilderna i de
målade fönstren: "Hela sanktuariet
genomströmmas av ett mirakulöst
och kontinuerligt ljus, som tränger in
genom de allra heligaste fönstren"
som Suger själv uttryckte det.
Rosettfönster
• stort runt glasmålat
fönster, som regel i
en gotisk
kyrkofasad.
• Namnet kommer av
att dessa runda
fönster ofta har
sektioner som
påminner om
rosenblad.
• De väldiga fönstren
byggdes upp av
små, små glasbitar
Gargoyles
• ett byggelement som
sticker ut från en fasad
för att avleda
regnvatten.
• Vattenkastare var
vanligt under gotiken
då de ofta såg ut som
fantasifoster, men har
funnits i flera tusen år.
Notre Dame, Paris
• Ingången till
katedralen pryddes
med apostlafigurer
Strävbåge
• En båge, ett strukturellt
element, i första hand i
gotikens arkitektur, som
överför trycket från ett
valv.
Duomo di
Milano
• Spetslik
• 1300-tal
Domkyrkan i Åbo
• invigdes 1300
• flere olika
byggnadsskeden
Cimabue
• 1240-1302 verksam i
Florens
• En av medeltidens
mest känd konstnärer
• Inflytande från
bysantinsk konst
• Överdådig
användning av guld
Italienskt ”Trecento” - Giotto
Kristus uppväcker Lasaros,
1304-1306. Fresk i Cappella
della Scrovegni, Padua.
• 1300-talet
• Nya städer – växande
borgerskap - konstens
nya mecenater
• Handel och korståg
• Naturtrogen
återgivning
eftersträvas
Senmedeltid –
den internationella stilen
• Bröderna
Limbourg
• Frankrike
• 1413-1416
• Luftperspektiv
• Kalender med
tolv
månadsbilder
Flandern – Jan van Eyck
•
•
•
•
detaljrealism
sakrala motiv
symboliskt innehåll
Nyrik borgarklass ett mäktigt
beställarskap
• Oljemåleri uppfanns
Gianni Arnolfinis trolovning 1434