Bronsålder

advertisement
Bronsålder
•  skickliga
hantverkare
och
specialister
•  ny5,
mer
hierarkiskt,
samhällssystem
växte
fram.
•  de
första
egentliga
staterna
uppstod.
•  nya
religioner
•  långväga
resor,
därav
Iliaden
och
Odysséen,
Gilgamesheposet
och
de
kelBska
sagorna.
•  Gudar
skapades
och
gamla
omdefinierades.
Gudar
för
krig,
hantverk,
resor
och
så
vidare
kom
nu
a5
uppstå.
Bronsålders
kulturer
•  Främre
Orienten
3500
–
1100
f.Kr.Urukkulturen
•  Egypten,
3000
f.Kr.
–
500
f.kr.
Gamla
riket
•  Centraleuropa,
2200
–
950
f.Kr.Urnefältskulturen
•  Grekland
3000
–
1100
f.Kr.Minoisk
kultur
•  Sydostasien,
2100
f.Kr.
–
200
e.Kr.Ban
Chiang
•  Kina,
2100
–
770
f.Kr.
Anyang
under
ShangdynasBn
•  Nordisk
bronsålderskultur,
1700
–
500
f.Kr.
Bronsåldersgrav
i
Sammallahdenmäki,
UNESCO:s
världsarv
Kulturutbyte
•  KommunikaBon
mellan
kulturerna
•  Spred
legender,
myter,
trosföreställningar,
Hjälteideal,
teknologi
såsom
metallurgi
Tex.
Den
hästdragna
stridskärran
1900
[r
Anatolien,
Syrien
1600
[r
Egypten
1400
[r
Skandinavien
‐
Kiviksgraven
Mesopotamien
I
och
kring
dagens
Irak,
den
s.k.
bördiga
halvmånen
Sumerisk
konst
• 
• 
• 
• 
Hjulet
Plogen
Kunde
gjuta
brons
Senare
folk:
akkader,
he`ter,
babylonier,
assyrier
och
perser
Kilskria
•  Sumererna
utvecklade
e5
skriaspråk
•  Kalender
med
12
månader
•  Planetgudar
•  Välorganiserat
samhälle
•  borgarklass
Pyramider
‐Ziqqurat
•  Symboliska
berg
–
astronomi,
ritualer,
mytologi
•  Sumererna
Bllämpade
redan
3000
f.Kr.
de
välkända
arkitektoniska
grundelement:
pelaren,
bågen,
valvet
och
kupolen.
Utgör
grundvalen
för
dagens
arkitektur.
EgypBsk
kultur
• Livet
kring
Nilen
i
2500
år.
SamBda
med
Mesopotamien.
• Öken
–
Nilen.
Isis
tårar
fick
Nilen
a5
svämma
• Kheops
pyramid,
Kairo:
lejonkropp,
faraos
huvud,
örnvingar
Narmers
sminkpale5
•  3100
[r
enades
övre
och
nedre
Egypten
under
kung
Narmers
Bd.
•  Han
anses
vara
grundaren
av
den
första
dynasBn
–
Egyptens
första
farao!
•  Farao
var
gudarnas
ställföreträdare
på
jorden.
Dro5ningen
födde
farao.
Dödskult
Mask
för
Tutankhamons
mumie.
Tredje
kistan
som
sedan
lades
i
stensarkofag
och
tre
träskåp
•  Trodde
på
evigt
liv
eaer
döden
•  Döden
var
en
resa
Bll
en
liknande
existens
i
en
annan
värld
•  För
a5
komma
Bll
dödsriket
måste
kroppen
bevaras
så
a5
själen,
Ka,
kunde
bo
i
den.
•  Kroppen
mumifierades
och
lades
sedan
i
en
sarkofag
Bllsammans
med
amule5er,
talismaner.
•  Inälvor
konserverades
i
en
burk
Osiris
‐
dödsrikets
härskare
Osiris
–
De
dödas
konung,
skäggig
man
med
mumiens
vita
lindor.
Krona
på
huvudet.
Slagan
och
herdestaven
i
händerna
• De
dödas
bok
Texter,
sånger
och
bilder
för
den
döda
för
a5
resan
Bll
dödsriket
skall
underlä5as
• Vågskålar
där
man
väger
hjärtat
och
en
iäder
som
symboliserar
sanningen
Isis
och
Horus
•  Universum
styrdes
av
gudarna
•  Alla
städer
hade
egna,
dvs
fanns
en
massa
olika
gudar
•  Djurlivet
i
Nildalen
rikt,
gudarna
fick
formen
och
övernaturliga
egenskaper
av
djuren
•  Isis
–
ferBlitet,
moderskap
och
kvinnlighet,
syster
och
maka
Bll
Osiris.
Bevingad,
fågellik,
drake.
Mor
Bll
Horus.
Förtrollerska
och
magi,
läkekonstens
hemligheter.
Kulten
spred
sig
även
Bll
Rom…
kristendomen
tagit
intryck
Djurlika
gudomar
•  Horus
–
falkguden.
Han
som
står
över
allt.
Son
Bll
Osiris
och
Isis.
Farao
förkroppsligade
Horus.
Kobra
i
pannan.
•  Anubis
–
schakalhuvud.
Styrde
balsameringsprocessen.
De
dödas
vägvisare
och
väktare.
•  Bastet
–
ka5.
Värme
och
sol.
Moderskapets
beskyddande
apsekter
Mastaba
–
före
pyramiderna
•  Rektangulär
gravtumba
av
lertegel
•  Pyramidernas
föregångare
trappstegspyramid
•  Kung
Djosers
trappstegs‐
pyramid
•  Arkitekt
Imhoteph
•  Slog
ihop
flere
mastabor
Bll
en
pyramid
med
kvadraBskt
bo5en
pyramiderna
i
Giza
•  2600‐2475
[r
•  Mykerinos,
Cheops
och
Chefrens
•  Tunnlar,
rum,
fällor
•  gravplundrare
Kheops
–
störst
•  Äldst
och
störst
•  Byggd
omkring
2560
[r
under
en
period
på
20
år
•  Åt
farao
Kheops
(Khufu)
•  E5
av
anBkens
sju
underverk
–
det
enda
som
ännu
finns
kvar!
Khefren,
Mykerinos
och
sfinxen
•  Khefren
c
2532
[r.
•  Mykerinos
c
2600
[r
Skulptur
•  Skulptör
–
den
som
upprä5håller
livet
•  Själen
kunde
bo
i
avbilden
av
den
döde
•  Idealiserad
bild:
ung,
vacker
Måleri
•  Konsten
såg
nästan
lika
ut
hela
Bden
3100
‐500
[r
•  SBlisering
•  Stark
kontur
kring
personer
o
föremål
•  Ansikte
i
profil,
förutom
ögat
framifrån
•  Övre
kroppen
framifrån
•  Tvådimensionell
Väggarna
i
gravkamrarna
pryddes
med
bilder
ur
det
vardagliga
livet
Amarna
Gden
•  Mera
realism
•  MonoteisBsk
religion
‐
Solguden
Aten
•  18.
dynasBn
VärdeperspekGv,
dvs
a5
den
vikBgaste
personen
faraon
framställs
större
hans
familj
och
följeslagare
RealisBsk
konst
•  NeferBB
‐
Farao
Ekhnatons
hustru.
Hon
var
även
Tutankhamons
styvmor.
En
av
hennes
dö5rar
giae
sig
med
Tutankhamon.
•  ”Världens
vackraste
kvinna”
Tronstolen
•  Echnaton
och
NeferBB
•  1365
[r.
•  RealisBsk
sBl
i
den
egypBska
konsten
Hieroglyfer
• Tecknen
kunde
skrivas
i
olika
rikBningar
• 
Fransmannen
Champollion
dechiffrerade
hieroglyferna
från
”Rose5as
sten”
• Helig
skria
• Tecken
och
symboler
Obelisker
•  Höga
pelarformade
stenskulpturer
•  Hieroglyferna
e5
av
de
äldsta
skriaspråken
•  Ideogram
och
syllabiskt
•  Slutade
användas
300
ekr.
Papyrus
•  Ordet
papper
härstammar
från
Papyrus‐växten
Teckna&
Beskriv:

Download