Köp Ma'as Klum bilder -­‐ och stö6a Svensk Badminton Ma'as Klum, världsfotografen stö6ar Svensk Badminton. Han har skänkt originalen Bll tre tavlor/fotografier och ge6 oss rä6 a6 ge ut en serie om 100 bilder av varje. Tavlorna kommer a6 vara numrerade från 1 Bll 100 och Ma'as skickar även med e6 cerBfikat Bll varje tavla. Serien är tre naturbilder med svensk koppling. Bilderna är i format 40*60 cm. Bilderna kostar 1500 kr/styck vid och då är dom inramade och klara. Fyll i din beställning på bifogad länk och bidra Bll Svensk Badmintons utveckling. Bild 1 Toran Bild 2 Dalbyviken Bild 3 Morgon i september