070724 - IdrottOnline

advertisement
MENTALT
Misströsta ej, låt inte händerna och modet sjunka
om det inte strax fullständigt lyckas dig att bringa
varje handling i samklang med dina grundsatser.
- Marcus Aurelius 121-180 e.Kr.
Den mentala inställningen i badminton är viktigast av allt. Badminton kan jämföras med
golf och schack. Därför är spelaren själv den bästa tränaren. Det finns ingen tränare
som är den andra lik och ingen är oersättlig. Plocka russinen ur kakan, prova olika tränare
och klubbar tills du finner en bra miljö, tränare och dig själv. Om man nu någonsin får
flyt. Den mentala inställningen är ju en färskvara precis som kroppen i övrigt.
Så öva mental träning regelbundet tillsammans med den väv som utgör din kropp och din
omgivning som omfattar hela världen. Det är lätt, se punkterna nedan.
Mental träning kan innefatta vida grundbegrepp som FILOSOFI och PSYKOLOGI
FILOSOFI:
Världs- och livsåskådning. Den livsåskådning som söker klargöra tillvarons och livets
ursprung, väsen, mening och mål. Filosofin omfattar ursprungligen all vetenskap. Först
under den kulturella utvecklingens gång avsöndrade sig så småningom
specialvetenskaperna och blev självständiga.
PSYKOLOGI:
(av grek psyche ”själ” och logos ”lära”) Det vetenskapliga studiet av människans
psykiska aktivitet, d v s upplevelser och beteenden, varseblivning, minne, inlärning,
tänkande, känslor, sociala funktioner, individuella skillnader.
Praktiska övningar:





Tänk igenom vad som gör badminton intressant och kul just för dig.
Är ramen för målet suddigt? Skriv dagbok som vägvisare. Prata med mentor.
Musik, tupplurar, yoga, timeout, mellanmål höjer din mentala nivå.
Byt omgivning, fantisera, kommunicera, hjärnan vill ha roligt.
Var befinner du dig? Positiv eller negativ spiral? Parera!
Känns det bättre?
Bra, då har du flyt, meningen med denna text.
Per Wigselius
[email protected]
Download