Livsstil och Livsåskådning

Livsstil och Livsåskådning
- meningar med livet
Allt vi gör bottnar i vår syn på livet – vår livsåskådning, vår ideologi, vår
religion, vår livsfilosofi, kort sagt våra medvetna och omedvetna tankar
om livet. Under en termin studerar och samtalar vi kring några viktiga
livsfrågor och hur vår livssyn påverkar vår livsstil. Vi bekantar oss också
med psykologi, Qi Gong och Mindfulness.
Kursens mål är att

bekanta sig med några kända filosofer och deras tankegångar.

utifrån filosofiska begrepp kunna reflektera över och dela sina tankar
med andra.
lära sig om olika traditioner och trender inom psykologi.
öva det respektfulla samtalet.
erbjuda smakprov för kropp och själ från olika traditioner anpassade till äldre.



Exempel på innehåll och hur vi arbetar





Vi arbetar tematiskt.
En läsecirkel i filosofi utifrån Sofies värld av Jostein Gaarder.
Tradition och förnyelse inom psykologin.
Besök på Biyunakademins hälsocenter.
Individuell fördjupning av en livsåskådning.
Kursstart: 12/1 2015
Lovveckor: 9 och 14
Kursen går måndag, tisdag samt vissa onsdagar
Kursslut: 8/5 2015
Tid: 14.30 – 18.30