Utvecklingsbiologisk psykologi

advertisement
Utvecklingsbiologisk psykologi:
Psykologisk forskning och teoribildning som är inriktad på
att finna bakgrunden till beteenden och reaktionssätt hos
djur och människor genom att studera deras biologiska
funktion under evolutionen (den biologiska utvecklingen av
djurarterna).
Historik
• Sammankopplingen av biologi och psykologi blev vanlig
i början av 1900-talet när även andra tvärvetenskapliga
områden började ta form som t ex biokemi (biologisk
kemi).
• en forskare som satte den biologiska psykologin på
agendan både inom neurovetenskap och
psykologi var Roger Sperry som på 1960-talet
upptäckte skillnader i de båda hjärnhalvorna och dessa
skillnaders betydelse för psykiska funktioner, en
upptäckt som 1981 gav honom ett Nobelpris.
•
Det utvecklingsbiologiska perspektivet
på psykologi innebär att:
• människan är en biologisk organism som lever och
utvecklas på samma villkor som djur och växter,
• medvetandet är en form av olika nervprocesser i hjärnan,
• hjärnan består av olika funktioner som anpassats för att
lösa speciella uppgifter i livsmiljön,
• vetenskaplig, kulturell, social och politisk utveckling
är aspekter av biologiskt bestämd anpassning till
miljön, möjliggjord genom hjärnans förmåga att lära,
minnas, analysera, sammanställa och värdera.
Charles Darwin
• Survival of the fittest
• Överlevnad
• Vad gör vi människor?
Download