Psykologi 1 - Alvis från Gotit

advertisement
Psykologi 1
Anmälningskod
PSKPSY01
Beskrivning
Psykologi 1 (50p)
Kursen berör:
• Psykologins historiska framväxt. Psykoanalysens och behaviorismens tidiga
förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar.
• Hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det
behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.
• Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska
förklaringar av tänkande, känslor och beteende.
• Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas
tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.
• Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.
• Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser
och krishantering.
Förkunskaper
Bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.
Innehåll
kurspaket
Skolform
Gymnasial utbildning
Ämnesområde
Psykologi
Kurskod
PSKPSY01
Poäng
50
Studieform
Kurskod
1:1
Startdatum
Sökbar
t.o.m
Skola
2017-08-21
2017-04-20
2017-06-21
Lilla Edet
Download