Psykologi B, Preliminärt Schema Vt-13
V.4: Uppstart, planering. Inledning av psykiska sjukdomar
V.5: Fortsätta med psykiska sjukdomar och behandlingar
v.6: Stress
v.7. Stressrelaterade sjukdomar, biologisk psykologi.
v.8. SPORTLOV
V.9. Repetition: Psykiska sjukdomar, stress, biologisk psykologi.
v.10. Prov: Psykiska sjukdomar, stress, biologisk psykologi.
v.11. Kris och katastrofpsykologi
v.12. Lydnad & Konformitet. Film: Fight Club/The Shining/The Experiment/Die Welle/A clockwork
Orange.
v.13. Se klart film. Diskutera. Inled vetenskapliga metoder. Uppgift delas ut (Fältuppgift)
v.14. Påsklov
V.15: Fortsätta med uppgift. Klar fredag. V.15
v.16: Kroppsspråk, ”Hjärnstorm”
v.17-18: Egen fördjupning. Lämnas in fredag. V.18
v.19: Kriminal- och vittnespsykologi.