Psykologi A
50 poäng
Mål för kursen
I kursen får du de grundläggande kunskaperna i psykologi.
Vi tar upp och diskuterar olika områdena inom psykologin, exempelvis motivationspsykologi,
inlärningspsykologi, perceptionspsykologi, socialpsykologi,
utvecklingspsykologi och differentiell psykologi.
Dessutom innehåller kursen avsnitt som handlar om psykiska sjukdomar, stress,
ångest, olika terapiformer, hjärnans olika funktioner m.m.
Kursen kräver att du är delaktig i diskussioner, laborationer, samt har förmåga att analysera och dra slutsatser
kring människans beteende.
Psykologi B
50 poäng
Mål för kursen
I denna kurs kommer vi att fördjupa oss i ett antal psykologiska teorier som t.ex.
psykodynamisk teori, behavioristisk teori, existensialistisk teori, humanistisk teori,
C-G Jungs teori samt kognitiv psykologi.
Efter genomgången kurs skall du kunna jämföra olika perspektiv och teorier och
reflektera över konsekvenserna av deras tillämpning. Du skall kunna redovisa kunskaper i ett valt
fördjupningsområde inom psykologin.
Du skall också kunna granska olika fenomen i samhället, samt samhällsutvecklingen ur psykologisk synpunkt.
Kritiskt kunna granska olika psykologiska teorier och forskningsresultat.