ARLANDAGYMNASIET
Etik
201608
Wollentz, Kitty
Måndagar två 70 min lektioner 8.15 – 10.45 rast 9.25 – 9.35 100 p
Förbered genom att läsa det avsnitt i läroboken som lektionen kommer behandla.
Häng med på lektionerna och arbeta allt vad Du kan där så kommer du klara
kursen galant!
V34 Kap 1 Vad är kultur?
L1 Intro Kursplan – centralt innehåll - biblioteket
L2 ”Vad är kultur?” 7 -11
V35
L1 ”Kulturens betydelse” 12- 16/Rollspel: Kultur som uttryck/intryck
L2 ” Det mångkulturella samhället” 17 -25 /Två och två: Traditioner ur två
kulturer
V36
L1 ”Generaliseringar och främlingsfientlighet” 26- 30 /Heta stolen/
L2 Djupläsning/ Repetera/fördjupningsuppgifter/fallbeskrivningar/gruppövningar
V37
L1 Film ” Grabben i graven bredvid”
L2 Forts Film / samtal/ gruppövningar/
V38
L1 Repetera begrepp / övningar /vad har jag lärt mig?
L2 PROV kapitel 1
V39 Kap 2 Livsåskådning och människosyn
L1 ”Vad är livsåskådning?” Religiösa/icke-religiösa 36-51
L2 Grupparbete kring vald livsåskådning
V40
L1 Fortsatt arbete kring vald livsåskådning/ meditation 10 min/ new age
L2 – ” - /bjud in vårdlärare / hur möta olika kulturella behov ?
V41
L1 Presentationer/examinerande
L2 Presentationer/examinerande Inlämning inst.frågor (ej deltagit aktivt?
Skriftligt prov)
V42 Kap 3 Livskvalitet och hälsa
L1 ”Olika syn på hälsa och ohälsa” – WHO/KASAM
L2 ”Olika syn på funktionsnedsättning”
V43
L1 Inför Besök Johan Nordansjö/ Berättar om sin funktionsnedsättning Cerebral
Pares
L2 Johan Nordansjö
V44
HÖSTLOV
V45
L1 ”Olika syn på livskvalitet” /Maslow´s behovstrappa
L2 Rollspel ” Bakom rubrikerna”
V46
L1 ”Olika syn på behandling, vård och omsorg”
L2
V47
L1 ”Olika syn på liv och död”/ ev rollspel/debatt för/emo.t Förbereda frågor inför
besök.
L2 Besök av diakon/präst Svenska Kyrkan
V48
L1 Repetition/övningar, inst.frågor. Vad har vi lärt oss?
L2 Prov kap.3
V49 Kap. 4 Ideal och värderingar inom vård och omsorg
L1 ”Vård och omsorg förr och nu”
L2 ” Vad är en god arbetsplats?” Rollspel: Grupper på gott och ont
V50
L1 ”Mötet mellan människor” Begreppsdiskussion i mindre grupper
L2 ” Viktiga lagar”
V51
L1 ”Viktiga lagar”
L2 ”Viktiga lagar” Ta ställning: Vård på lika villkor
V52
JULLOV 