växjö universitet - student . vxu . se

VÄXJÖ UNIVERSITET
Institutionen för pedagogik
LGH
SCHEMA
PEDAGOGIK III, halvfart (PE 2633), 2007/2008
Dag
Tid
Sal
Innehåll
Lör 1/9
09 - 12
F 338
Sem: Genomgång kursplan och kursens upplägg
Fö: Plagiat och refereringsregler
12 - 13
Lör 6/10
LUNCH
13 -14
F 338
Fö: Pedagogik som vetenskaplig disciplin
14 - 15
F 338
Sem: Pedagogik som vetenskaplig disciplin
09 - 10
F 338
Fö: Nedslag i den pedagogiska filosofin
10 - 12
F 338
Fö: Samhällsvetenskapernas förutsättningar
12 - 13
Lör 17/11
LUNCH
13 - 15
F 338
Sem: Filosofi och samhällsvetenskap1
09 - 12
F 338
Avhandlingsseminarium (examinerande)
12 - 13
Lör 8/12
LUNCH
13 - 15
F 338
Avhandlingsseminarium (examinerande)
09 - 12
F 338
Fö: Kvalitativa forskningsansatser2
12 - 13
13 - 16
1
LUNCH
F 338
Fö: Kvantitativa forskningsansatser/statistisk behandling3
Examinerande hemuppgift delas ut i slutet av seminariet. Uppgiften skall vara klar och inlämnas lördag 8/12. I
slutet av seminariet skall dessutom titlar på de två valda avhandlingarna inlämnas.
2
Examinerande hemuppgift presenteras i slutet av föreläsningen.
3
Examinerande hemuppgift presenteras i slutet av föreläsningen.
Lördag 19/1 09 - 12
F 338
12 - 13
Lördag 2/2
LUNCH
13 - 16
F 338
Examinerande seminarium och datorövning. Kvantitativa forskningsansatser /statistisk behandling5
09 - 12
meddelas
senare
Uppsatsseminarium (var och en presenterar sin uppsatsplan som därefter ventileras i gruppen).
12 - 13
13 - 15
Torsd 12/6
4
5
Examinerande seminarium: Kvalitativa forskningsansatser4
LUNCH
meddelas
senare
Uppsatsseminarium (var och en presenterar sin uppsatsplan som därefter ventileras i gruppen).
09 - 12
Slutseminarium; uppsatser
12 - 13
LUNCH
13 - 16
Slutseminarium; uppsatser
Inlämning av och seminarieöverläggningar kring den aktuella hemuppgiften.
Inlämning av och seminarieöverläggningar kring den aktuella hemuppgiften.