syfte med tränarpärmen - Västerås Bordtennisklubb

VÄSTERÅS BORDTENNISKLUBB
2010/2011
Utbildning/kommunikation
Övergripande målsättning
Att genom kontinuerlig utbildning och kommunikation öka varje ledares förmåga att tillföra
kvalitet i verksamheten.
Organisation
Arbetet bedrivs av Sport-/kanslichefen.
Föreningsmedlemmar
Ska erbjudas utbildning som ökar deras idrottskunskaper, stimulerar intresset för att medverka
i föreningens utveckling och ger personlig utveckling. Genomförs vid träningar, temakvällar,
föräldramöten, tränarmöten och genom skriftlig information. Alla VBTK-medlemmar har via
tränarkåren tillgång till VBTK:s tränarpärm och hemsidan (www.vasterasbtk.se) uppdateras
kontinuerligt.
Tränare
 Intresserade tränare skall ges möjlighet att deltaga vid SBTF´s ordinarie stegutbildningar
 Samtliga tränare erbjuds ett basutbud av utbildning arrangerad av föreningen
 Samtliga tränare erhåller kontinuerligt SBTF:s nyhetsbrev
 Samtliga tränare erhåller 5-6 ggr/säsong VBTK:s nyhetsbrev
 Samtliga tränare har tillgång till Tränarkårens gemensamma tränarpärm
 Samtliga tränare har tillgång till VBTK:s hemsida; www.vasterasbtk.se
Spelare
 Information om verksamheten vid våra idrottsgymnasier samt den ledarutbildning som
finns vid Idrottshögskolan och vid andra högskolor/folkhögskolor med idrottsanknuten
utbildning
Övrigt
 På kansliet kommer ett mindre bibliotek av böcker att successivt byggas upp, som
lånas ut till tränare