TÄNK TILL
VÄRDEGRUNDSMATERIAL
2016
SYFTE
TÄNK TILL OPE IF är ett värdegrundsmaterial
från SISU Idrottsutbildarna
Jämtland/Härjedalen
SYFTE
Syftet med ”TÄNK TILL” är att du och ni, aktiva,
föräldrar, ledare och tränare ska TÄNKA TILL.
Materialet består av ett antal värderingsfrågor
som ska väcka tankar på hur ni i ert
lag/träningsgrupp/förening vill att det ska
fungera kring träning, tävling och då ni
umgås.
VÄLJ MÅLGRUPP
AKTIV
FÖRÄLDER
LEDARE
AKTIVA
AKTIV
Som aktiv i Ope IF ska du få möjlighet
att uppleva glädje, ha roligt, umgås
med kompisar, lära dig mycket och
hela tiden utvecklas.
AKTIVA
Det är viktigt att respektera domare,
funktionärer, motståndare och
lagkamrater.
•
Hur kan du göra det?
AKTIVA
Du märker att en av dina lagkamrater
är lite nedstämd, lite utanför gruppen
och ofta är för sig själv.
•
Kan du göra något åt det?
AKTIVA
En lagkompis slår ett felpass som leder
till att motståndarlaget gör mål.
•
•
Hur reagerar du?
Gör det något?
AKTIVA
Hur tycker du att en bra ledare och
tränare ska vara?
AKTIVA
Hur tycker du att en bra
lagkompis ska vara?
AKTIVA
Varför idrottar du?
AKTIVA
Diskutera vilket förhållningssätt ni ska
ha till varandra och till andra inom er
grupp. Skriv ner era förhållningsregler
och underteckna med era namn.
(På sista sidan finns en mall för er att skriva ut.)
FÖRÄLDRAR
FÖRÄLDER
Som förälder i Ope IF ska vi hela tiden
påtala vikten av att ha roligt i en förening.
Vi stöttar och uppmuntrar och låter våra
barn idrotta på sina egna villkor.
FÖRÄLDRAR
Det är viktigt att respektera ledare,
tränare, funktionärer , domare och
ALLA aktiva.
•
Hur visar du din respekt?
FÖRÄLDRAR
Känner du som förälder till om det finns
en policy i föreningen om barn- och
ungdomsverksamheten.
•
•
Om det finns, vad tycker du om
den?
Om det inte finns, borde då
föreningen arbeta fram en sådan –
varför?
FÖRÄLDRAR
Vår förening har många människor som
arbetar ideellt och lägger ner mycket
tid för att verksamheten ska fungera.
•
•
Vad är bra med just vår förening?
Vad behöver föreningen ändra
och/eller utveckla?
FÖRÄLDRAR
Efter träning och match pratar vi som
föräldrar ofta med våra barn. Hur går
diskussionerna hos er? En vanlig fråga om
man inte själv sett matchen är: ”Vann ni?”
•
•
•
Varför just den frågan?
Är resultatet viktigt för dig som
förälder?
Finns det andra värden som är viktiga
– vilka då?
FÖRÄLDRAR
Vardagen med idrottande barn kan ta
mycket tid och kraft. Finns det något
som ni föräldrar kan göra för att hjälpa
varandra och underlätta för ledarna?
•
•
Hur fungerar det i vår förening?
Finns det behov av
föräldragrupper?
FÖRÄLDRAR
Vad vill du att ditt barn ska få genom
sitt idrottande?
FÖRÄLDRAR
På nästa bild finns förslag på
LEDSTJÄRNOR som skulle kunna gälla
för er. Diskutera vilka av dessa ni kan
enas om, då ni umgås i och kring
idrotten med era barn, både vid träning
och match.
FÖRÄLDRAR
LEDSTJÄRNOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vi vill bli sedda och bekräftade.
Vi fuskar inte.
Vi uppmuntrar varandra..
Vi gläds med varandra i
medgång.
Vi stöttar varandra i motgång.
Alla får vara med.
Ingen utslagning.
Vi tar hänsyn till varandra.
Vi vill idrotta på våra egna
villkor.
Vi föregår med gott exempel.
Trygghet
•
•
•
•
•
•
Lek
Vi är stolta över vår förening.
Vi svär inte.
Gemenskap.
Vi förespråkar rent spel.
Vi sysslar ej med mobbing,
rasism eller diskriminering.
• Vi är goda förlorare och goda
vinnare.
• Vi respekterar domare,
motståndare, funktionärer och
medspelare.
• Vi följer idrottens regler.
LEDARE
LEDARE
Som ledare/tränare i Ope IF ska vi vara
förebilder. Vi ska ge våra barn och
ungdomar uppmuntran och bekräftelse.
Vi ska möjliggöra trivsel och mycket glädje.
LEDARE
Det är viktigt att respektera ledare,
tränare, funktionärer, domare och ALLA
aktiva.
• Hur visar du din respekt?
LEDARE
Om du som ledare/tränare fick önska
något att få hjälp med från
föräldrarna, vad skulle det vara?
LEDARE
Svenska Fotbollsförbundets ”Spela, lek
och lär” säger bl.a. att barn och
ungdomar ska ha rätt att idrotta på
sina egna villkor.
•
Hur tänker och agerar du utifrån
dessa riktlinjer?
LEDARE
Toppning för att vinna matcher innebär att
många av våra barn får stå vid sidan om
och titta på, istället för att vara med och
ha roligt.
•
•
•
•
Hur gör ni i ert lag under match,
toppar ni på något sätt för att prestera
bättre?
Om JA, varför?
Hur viktig är vinsten för dig som
ledare/tränare?
Finns det andra värden som är viktiga?
LEDARE
Våra barn har olika förutsättningar och
vilja i sitt utövande av idrott. Barnen
befinner sig hela tiden på olika
utvecklings- och kunksapsnivåer.
•
Hur gör du/ni för att alla ska få lika
stor chans/möjlighet att utvecklas?
LEDARE
Vad upplever du som mest roligt med
att vara ledare/tränare för barn och
ungdomar?
VÅRA FÖRHÅLLNINGSREGLER
LAGNAMN:_______________
DATUM:_______________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Namnteckningar:
8. ______________________
9. _______________________
10.______________________
11.______________________
12.______________________
13.______________________
14.______________________