Protokoll_f-mote_160928

advertisement
Team -08
Föräldramöte Oasen 2016-09-28
Ordförande i Kungälv Hockey Kenneth Hildebrandt informerade om föreningen samt det
engagemang som krävs från oss föräldrar
Ledare













Lagledare - Jonas Theng (Från föräldramötet)
Tränare - Björn Ahlman
Tränare - Niklas Boquist
Tränare - Niclas Pehrsson
Tränare - Per Sköld
Tränare - Daniel Berggren
Materialare - Richardt Hansen
Materialare - Derek Hagen (Från föräldramötet)
Caféansvarig - Jenny Karlsson
Caféansvarig - Karin Bjerner
Ekonomiansvarig - Jonas Nilsson
Ekonomiansvarig - Fredrik Östberg
Sponsring/Försäljning/Marknad (grupp) - Vakans
Istider
Det är hård konkurrens om istider i hallen, -U9 har vanligtvis träning torsdagar kl: 16:00 samt
söndagar kl 07:00. Träningstider kommer att variera pga de andra lagens matcher samt ev cuper som
spelas i hallen, tiderna schemaläggs vanligtvis för två veckor i taget och läggs ut på vår sida på
myclub, för att optimera träningsmöjligheter kommer vi samträna med -U10.
Problematiken med de tidiga torsdagsträningarna diskuterades samt möjligheterna till ev samåkning
för att underlätta och få med så många som möjligt även på dessa träningar.
Café
Café verksamheten är viktig för laget då det genererar intäkter direkt till lagkassan. Tills nu har Jenny
och Karin organiserat och stått i cafét mötet bestämde att fom nu införs en cafélista där alla kommer
få datum där man sköter cafét. 2st föräldrar står samtidigt i cafét vid varje tillfälle och detta blir på
veckobasis, schemat samt instruktioner om vad som skall ordnas ligger på myclub.
Frölunda – Scandinavium
Vi har blivit inbjudna av Frölunda att spela i periodpausen den 6/10, totalt har 12st möjlighet att följa
med och spela, resterande kommer få biljetter så de kan heja på sina lagkamrater. Föräldrar kommer
erbjudas biljetter till rabatterat pris. Björn Ahlman kommer gå ut med en fråga ang antal biljetter.
Spelare till matchen kommer att lottas ut bland samtliga i laget, då vi spelar tidigt på säsongen kan ev
nytt tillfälle dyka upp i slutet av säsongen och då får de som inte deltar denna gång förtur. Anmälan
sker via myclub.
Team -08
Lagkassa
Vi behöver fylla på lagkassan då cuper mm bekostas direkt av laget, därtill kommer kostnader för ev
”lagkläder” såsom jacka, overall, damasker etc.
Diskussioner hölls kring vilka alternativ till intäkter som finns




Sponsring
Lotter
New body
Kakor övrig försäljning
Mikael Ekberg redogjorde för hur team -06 organiserat sig kring försäljning och ekonomi, en ”grupp”
behöver skapas för team -08 för att komma igång med inkomstbringande aktiviteter. Vikten av
engagemang kring verksamheten diskuterades samt att alla i laget får någon form av uppdrag. Mötet
beslutade att laget ska ha två säljaktiviteter innan jul, Mikael Ekberg och Karin Bjerner erbjöd sig att
ta tag i första säljaktiviteten.
Kommunikation
Laget använder sig av Myclub, där läggs information ut kring träningar, café samt andra aktiviteter.
Mötet diskuterade övriga forum typ facebook etc för att exvis kunna meddela om man kommer på
träning eller ej, samåkning till träning/match mm.
Team
Jonas Theng tar på sig rollen som lagledare och Derek Hagen tar uppdraget som materialförvaltare
tillsammans med Richardt. Ingen ville under mötet ingå i gruppen som tar hand om säljuppdrag,
sponsring mm. Frågan tas upp på nytt under nästa föräldramöte.
Nästa möte
Nästa föräldramöte planeras till mitten av november
//Niklas
Download