EXPEDITION SVERIGE
Pressinformation 2007-11-15
Foto: Samuel Svensäter
Foto: Mattias Klum
”En kur mot hemmablindheten, en kärleksförklaring och en berättelse om livet.”
Mattias Klum i unikt projekt för miljön i Sverige
Den prisbelönte fotografen och filmaren Mattias Klum inleder nu ett unikt femårigt projekt, kallat Expedition Sverige. Målet är att engagera och inspirera så
många som möjligt i Sverige till att vara delaktiga i och verka för en hållbar
utveckling.
Efter 20 år av arbete runt om i världen tar Mattias Klum nu chansen att försöka
åstadkomma en förändring i tillvaron på hemmaplan. Tillsammans med sitt team,
sina sponsorer och samarbetspartners vill han lyfta fram både det vi sällan upplever
själva och det vi allt för ofta tar för givet.
– Det här är något som jag har velat göra länge, säger Mattias Klum. Med Expedition
Sverige vill jag inspirera till egna upplevelser. Glädjen att i en positiv anda få upptäcka sin närmiljö, hitta egna smultronställen och lära känna sitt land, är avgörande.
För det vi uppskattar och fascineras av, det vill vi också bevara.
Målet med Expedition Sverige är att på olika sätt nå en klar majoritet av Sveriges
befolkning med kunskapen om hur varje individ kan bidra till en hållbar tillväxt. Minst
hälften av landets elever på högstadiet och gymnasiet ska engageras i eget arbete
som är relaterat till projektet. Målet är också att få företag och organisationer att
anamma projektets idé och driva egna projekt i samma anda.
Bland de planerade aktiviteterna finns en film, en interaktiv webbportal, en tv-serie,
utbildningsmaterial till skolorna och öppna föreläsningar runt om i Sverige, men även
traditionell marknadsföring i form av annonser, pressinformation, olika utskick och
mycket annat.
– Kärnan i projektet är dock inte vad jag och mina medarbetare och partner gör, utan
hur vi kan inspirera andra – allmänheten, opinionsbildarna, företagarna och politikerna – att själva bidra till en förändring, säger Mattias Klum.
Huvudsponsor och partner i projektet är Sparbankerna, Sparbanksstiftelserna och
Swedbank som är Nordens första, och enda börsnoterade, miljöcertifierade bank.
Vetenskapssponsor är Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och en av kunskapssponsorerna är Världsnaturfonden, WWF.
– Vi har valt att gå in som huvudsponsor i projektet Expedition Sverige för att innehållet och syftet med projektet ligger väldigt nära bankens värderingar om ett hållbart
samhälle, vilket i sin tur bidrar till en uthållig lönsamhet, säger Swedbanks koncernchef Jan Lidén.
– Vi tycker det är ett bra initiativ och eftersom miljöfrågor ligger oss varmt om hjärtat
är det naturligt att vi vill inspirera kunder och medarbetare att engagera sig i
framtidsfrågor som livskvalitet och miljö, säger Ulf Christoffersson, ordförande i
Sparbankernas Riksförbund.
– SLU:s bidrag i projektet är att vi ställer vår breda vetenskapliga kompetens och
forskning till förfogande för Expedition Sverige. Vi kommer dessutom att arbeta med
både informations- och utbildningsaktiviteter tillsammans med Expedition Sverige,
säger Lisa Sennerby Forsse som är rektor vid Sveriges lantbruksuniversitet. Klimatoch energifrågorna utgör stora utmaningar inför framtiden. Vi tror att Expedition
Sverige är en bra partner för att nå ut med vår forskning till en bredare publik.
För ytterligare information, kontakta:
Ulrika Algotsson, projektledare på Expedition Sverige
070-823 10 85 eller [email protected]
Anna Hammarskiöld, pressinformatör på Swedbank
076-118 07 95 eller [email protected]
Christina Sandsten, informationschef på Sparbankernas Riksförbund
070-631 85 62 eller [email protected]
Pernilla Björk, informationschef på SLU
018-67 15 24, 070-291 15 24, [email protected]
Mariann Eriksson, kommunikationschef på WWF
08-624 74 00, 070-687 33 31, [email protected]