SFI – Svenska för invandrare

advertisement
SFI – Svenska för invandrare
Målet är att du ska få grundläggande kunskaper i det svenska språket
och om det svenska samhället, så att du kan klara dig i det vardagliga
livet och på arbetsmarknaden.
Intagning sker kontinuerligt.
Besöksadress: Storgatan 9
Postadress:
264 80 KLIPPAN
Studie- och yrkesvägledare 0435-283 55
Expedition 0435-283 56, 283 57
Telefax: 0435-100 05
Download