Barn- och fritidsutbildning

advertisement
Barn- och
fritidsutbildning
Yrkesvux
1100 POÄNG
40 VECKOR
START aug 2015
Barn- och fritidsutbildning
Ett yrkesprogram som vänder sig till dig som är intresserad
av att arbeta med människor. Utbildningen leder till
yrken inom förskola, skola och fritids-verksamhet, t ex
barnskötare, elevassistent eller pedagogisk resurs. Du
lär dig möta, assistera och pedagogiskt leda barn och
ungdomar i deras utveckling och lärande. Utbildningen
karakteriseras av genustänk och ett flexibelt lärande.
Kurser
poäng
PEDBAS0 Barns lärande och växande..... 100
PEGPEA0 Pedagogiskt arbete................. 200
PEDAKI006 Aktivt ledarskap...................... 100
PEGSKP0 Skapande verksamhet............. 100
SPCSPE01 Specialpedagogik 1................ 100
PEDKOU0Kommunikation....................... 100
PEDLÄR0 Lärande och utveckling........... 100
PEDMÄI0 Människors miljöer.................. 100
PEDPEG0 Pedagogiskt ledarskap............ 100
HÄLHÄL0Hälsopedagogik...................... 100
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
Totalt ............................................................ 1 100 p
Start
Start:........................................ 10 augusti 2015
Längd:................................................40 veckor
Sista ansökan:.................................. 5 juni 2015
I de olika kurserna tydliggörs problematik som läsoch skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter.
Kunskaper om människors hälsa och levnadsvanor och
olika former av hälsofrämjande arbete är också centralt
inom programmet. Du får även en grund inför vidare
utbildningar till förskollärare, lärare och socionom.
Utbildningsort
Klippan
Arbetsplatsförlagd tid
5 v /termin
Förkunskaper
Grundskola eller motsvarande med lägst godkänt
betyg i svenska/svenska som andra språk.
Infomöte
Tisdag 16/6 kl. 17.00 på Vuxenutbildningen
i Klippan.
Ansökan
Ansökan till utbildningar inom Yrkesvux görs
tillsammans med Syv i din hemkommun.
Skolbetyg och personbevis bifogas.
Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.
Vill du vera mer? Kontakta:
Syv Ing-Marie Holmström
Tel 0435-283 55 Exp 0435-283 56
Webbsida: klippan.se/vuxenutbildningen
e-mail: [email protected]
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards