Processtekniska Gymnasiet

advertisement
Processtekniska
Gymnasiet
Teknikcollege i hela utbildningsystemet
Yrkesvux Processteknik
Anton Anderson
Skolans bakgrund

Grundades 1996 som ett samarbete mellan Munkedals kommun och Arctic Paper
Munkedals AB.

En bredare marknad efter GY11.

Industritekniska Programmet med inriktning Processteknik.

1-årig yrkesvux med inriktning Processteknik.

Gymnasieutbildningen certifierad sen 2007 och yrkesvux sedan 2015.
Minskat intresse…

Sviktande sök till gymnasieutbildningen.

Stort behov av utbildad och utvecklingsbar personal till industrin.

En 1-årig yrkesvuxutbildning på 800p togs fram.

Fler företag kontaktades.
Första året

Marknadsföring med fokus på miljö, modern teknik och lön.

Utbildningen gavs både som Yrkesvux samt lärlingsbaserad.

Yrkesvux med 8 veckors praktik fördelat på 2 perioder fungerade bäst.

Inga krav på förkunskaper.
Andra året

Utbildningen ges enbart som Yrkesvux

Nära att mista våra praktikplatser.

Krav sätts för att få genomföra sin praktik.

Praktiken blir en tydlig väg till en tillsvidareanställning.

Fler företag erbjuder praktikplatser.
Tredje och fjärde året - idag

Antalet praktikplatser går från ett fast antal till att bli ett obegränsat antal.

Vi byter ut Kemi 1 till Vatten och Processkemi för att tydligare knyta utbildningen
till verkligheten.

Utbildningen består 2015 av 13 kvinnor och 4 män.

Utbildningen består 2016 av 7 kvinnor och 10 män.

Av de tretton kvinnor som tog examen 2016 har idag nio tillsvidareanställningar
inom processindustrin.
Framgångsfaktorer

En utbildning bestående av bra sammansatta kurser med relevant material.

En marknadsföring som tydligt visar fördelarna med att arbeta inom
processindustrin.

Stark koppling till företagen via studiebesök, praktik och i slutändan jobb.

Företagen ser fördelarna med att anställa en vuxen.

Krav på godkänd utbildning för att genomföra praktik.

Förtroende från företagen.
Framtidsplaner

Utöka samarbetet med företagen genom utbyte av kompetenser.

Lärarnas kompetens höjs med företagens hjälp.

Lärare går företagens internutbildningar.

Lärarpraktik.

Skolan bistår med riktade uppdragsutbildningar till företagen.

Att företag med anställningsbehov tidigt knyter upp elever.
Processing the future…
Anton Anderson
Processtekniska Gymnasiet
Arctic Paper Munkedals AB
[email protected]
Download