Arbetsplan GRO 06-07

advertisement
ARBETSPLAN SKOLA/OMVÄRLDSKUNSKAP
LÄSÅRET 06/07
Syfte
Att integrera arbetslivsundervisningen med övrig verksamhet genom att nyttja närsamhällets
resurser i syfte att förbereda eleverna för framtida studie- och yrkesval.
Mål
Att bredda elevernas kunskaper om kultur och arbetsliv.
Att stimulera elevdemokrati genom elevrådsutbildning.
Att bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar
sig på kön eller social eller kulturell bakgrund.
Utvärdering
Arbetsplanen ska utvärderas i slutet av varje läsår.
ALLA ELEVER
 Operation Dagsverke
 Kulturbesök
 Studiebesök på olika företag
 Temadagar
 Öppet Hus
ÅRSKURS 6
 Närprao (eleverna skaffar sig praktikplatser genom sitt eget sociala nätverk)
ÅRSKURS 7
 Skolprao i elevcafeterian
 Besök i tingsrätten SO (ämnet samhällskunskap)
 Besök av kyrkan
Sv
 Besök av föreningar Idrott
 Närprao (eleverna skaffar sig praktikplatser genom sitt eget sociala nätverk)
 Information av socialtjänsten
ÅRSKURS 8
 Praktisk arbetslivsorientering PRAO
1 vecka
 Besök på Östra gymnasiet (laborativt arbete NO
och matematik)
 Besök av Tandhygenistutbildningen
 Besök av Information Arbetsmarknad (informerar om praons betydelse och hur man
ska tänka och göra för att hitta en bra praoplats)
 Skolprao i elevcafeterian
 Framtidsdagar 2 dagar under ht och 2 under vt (fördjupade yrkesvalsstudier)
ÅRSKURS 9
 Praktik arbetslivsorientering PRAO
1 vecka
 Utbildningsmässa på NUS (Norrlands Universitetssjukhus)
 Besök på Ungdomsmottagningen
 Besök av RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande)
 Affärsbesök med prisjämförelser
 Konserter på förskolor
 Marknadsföringsvecka (åk 9 besöker gymnasieskolor)
 PRASO besök på gymnasieprogram
 Representanter från olika Gymnasieskolor kommer till skolan
 Framtidsdag (studiebesök och föreläsning)
RH-klass
Årskurs 6-9
 Samverkan med föreningar
 PRAO åk 6-8 (praktisk arbetslivsorientering)
 Skolprao i elevcafeterian
 Besök på RG-RH (Riksgymnasiet för rörelsehindrade, Dragonskolan)
 Besök i tingsrätten
Utöver detta är eleverna integrerade i aktiviteterna för åk 6-9
Download