Svenska som andraspråk A

advertisement
2016/
2017
Utbildning till barnskötare/verksamhetsassistent
Kurser från Barn- och fritidsprogrammet på gymnasieskolan.
Riktar sig till dig som vill arbeta inom barnomsorgen eller som
verksamhetsassistent i grundskolan. Kurserna bedrivs på
distans med ett flexibelt upplägg. Utbildningen kan ges på
heltid/deltid, om utbildningen läses på heltid är den 55
veckor. Minst 4 veckors praktik på heltid ingår i utbildningen.
Förkunskaper: Godkänt betyg i Svenska 1/Svenska som
andraspråk 1 eller motsvarande.
Kurser:
Hälsopedagogik, 100 gy.p.
Barns lärande och växande, 100 gy.p.
Kommunikation, 100 gy.p.
Aktivitetsledarskap, 100 gy.p.
Lärande och utveckling, 100 gy.p.
Pedagogiska teorier och praktiker, 100 gy.p.
Pedagogiskt arbete, 200 gy.p.
Pedagogiskt ledarskap, 100 gy.p.
Skapande verksamhet, 100 gy.p.
Specialpedagogik 1, 100 gy.p.
Utbildningen är studiemedelsberättigad, se www.csn.se
Kontaktuppgifter:
Carola Stålnacke 0980-70806
[email protected]
www.lapplands.se/larcentra/kiruna
Download