m1782 - Riksdagens öppna data

advertisement
2007/08
mnr: Ub539
pnr: m1782
Motion till riksdagen
2007/08:Ub539
av Göran Thingwall (m)
Utökad intagning till medicinska
fakulteter
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om utökad intagning till medicinska fakulteter.
Motivering
I nuläget lottas behöriga studenter med högsta betyg in till våra medicinska
utbildningar. Den som förlorar lotten kan söka om till nästa termin alternativt
läsa utomlands för egna pengar. I samma stund jagar landstingen aktivt läkare
utomlands, framförallt till primärvården. Logiken i detta går definitivt inte
ihop!
Ett stort antal 40-talistläkare kommer inom en snar framtid att gå i pension.
Bristen på läkare, framförallt i primärvården, kommer att bli påtaglig. Det är
därför inte försvarbart att inte ta vara på den kunskapskader som vill ägna
många år till långa studier. Sverige har definitivt råd med att utbilda sina egna
läkare. Skulle det mot förmodan vara så att det blir för många läkare här
hemma skulle vi exempelvis kunna använda detta till medicinskt bistånd i uländer. Jag är övertygad om att många färska läkare kan tänka sig en tid som
biståndsläkare. Dessutom skulle pengarna med en gång hamna på rätt ställe!
Stockholm den 5 oktober 2007
Göran Thingwall (m)
1
Download