s6016 - Riksdagens öppna data

advertisement
2009/10
mnr: Ub222
pnr: s6016
Motion till riksdagen
2009/10:Ub222
av Leif Pettersson och Fredrik Lundh (s)
Studenternas ekonomiska situation
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om bättre ekonomiska villkor för studenter.
Motivering
Den ekonomiska situationen för studenter är besvärlig. De har mycket svårt
att få studiemedlen att räcka till nödvändiga utgifter som mat, bostad och
studiematerial. Särskilt utsatta är studerande med barn. En undersökning,
gjord av Nordea, visar exempelvis att nästan hälften av studenterna inte har
råd att gå till tandläkaren eller att köpa medicin.
Det svåra ekonomiska läget för studenter påverkar naturligtvis
studieresultat, då många måste arbeta utöver studierna för att kunna överleva.
Regeringen har justerat studiemedlen efter prisbasbelopp, utan att göra
någon som helst annan ekonomisk satsning på studenterna samtidigt som
andra grupper har gynnats genom omfattande skattesänkningar. Det är
nödvändigt att de ekonomiska villkoren för studenter förbättras för att de ska
kunna koncentrera sig på sina studier och fullfölja dem.
Stockholm den 23 september 2009
Leif Pettersson (s)
Fredrik Lundh (s)
1
Download