Siffror inom parentes anger direkta kommentarer och allmänna

advertisement
Siffror inom parentes anger direkta kommentarer och allmänna synpunkter med koppling till
frågor med samma nummer. Studenterna kommer från 270 hp-utbildningen.
4. De känner sig klara och vill bara ut och jobba som lärare. Basen har man fått på högskolan
- sedan fortsätter man att lära sig. Alla skolor är olika och inte orolig för att inte ha fått allt.
Man lär sig efterhand.(a)
Har i mycket hög grad goda ämneskunskaper men medveten om att man måste läsa in sig hela
tiden. Det går inte att stå still. (b) Bedömningen känns säker p g a mycket bra undervisning av
yrkesverksam historielärare från gymnasiet som hade dessa moment. Sparat material och
uppgifter från detta moment. Gav riktlinjer men måste själv utveckla praktiken eftersom det
kommer att förändras hela tiden.(c) Arbete med föräldrar känns inte som något problem (d)
och inte heller arbete med värdegrunden. Det har genomsyrat hela utbildningen (e ). Fast man
är äldre har man förändrats som människa (f) blivit mer tolerant och vidsynt samt fått en
större omvärldsförståelse. Hur saker och ting hänger samman. Genusperspektivet har man
med sig hela tiden. (g) Har haft en utmärkt handledare och därför lärt sig mycket hur
undervisningen kan utvecklas. Över huvud taget en väldigt bra vft. (h) Forskningsresultat har
man lärt sig tillämpa först genom flitigt loggboksskrivande och sedan i examensarbetet.
Känner sig väldigt påläst om forskning och vikten av den. (i) IKT har man fått använda men
inte så mycket. Men man lära sig vad man behöver när man kommer ut. Använt mycket IKT
för eget skrivande och informationssökning och lärt sig mycket av det. (j) Det har också
genomsyrat utbildningen att motverka diskriminering och kränkningar och nu tänker man mer
på elevers olika förutsättningar.(k) Väl rustad för att sätta betyg genom den goda
undervisningen av gymnasieläraren som gav mycket förslag och idéer. Dock kommer det att
hela tiden förändras.(l)
5. Har använt mycket av vad man lärt sig i utbildningen direkt t ex biografin under 1900talskursen. Kurserna i Lund mycket bra men också kurser i Malmö bra som 1900-talskursen
och En ändlig värld.
6. Tycker bra om mentor. ”Vi diskuterar inte ämnet utan kontakten med eleverna. Inte vad
man undervisar om.” Tycker det är konstigt att inte handledaren som har studenten hela tiden,
utan mentorn som bara kommer ibland, ska sätta betyg.
Instämmer i uppfattningen att studenterna är anonyma och att alla inte har förmågan att se
studenterna. ”Våga vara mer personliga”.
Sammanfattning av
Per Eliasson
Download