Evenemangbeskrivningar - M-yran

advertisement
2017
M-YRAN - Ett värdefullt möte
Evenemangsbeskrivningar M-YRAN 2017
För att de evenemang som ni finner mest intressanta ska vara så givande som möjligt för er som företag
och studenterna kommer M-YRAN hjälpa er att finna ett tilltalande upplägg. Vi i projektgruppen hjälper er
mer än gärna med att komma på idéer och förslag som passar ert evenemang. Den hjälp M-YRAN framförallt kan bidra med grundar sig i utvärderingar från tidigare år. Utvärderingarna ger en stor insyn i vad
som lockar våra studenter och vad som får dem att minnas just er. Efter anmält intresse av att hålla eller
delta på ett arrangemang tillsammans med M-YRAN, kontaktar vi er för att se över vilka dagar och tider
som passar er. Nedan finner ni beskrivningar över de evenemang som finns till förfogande innan och
under mässdagen:
Lunch- & fikaföreläsning
Case
Workshop
En lunch- och fika föreläsning ger er
som företag möjligheten att föreläsa för en stor samling studenter. Här
rekommenderar vi att ha ett
specifikt ämne på föreläsningen då
det brukar locka fler studenter.
Förslag på ämnen kan vara: Framtidsvisioner, Hur företaget arbetar
miljövänligt osv. Föreläsaren får
gärna ha kopplingar till civilingenjörsyrket då det skapar mer
samhörighet med studenterna.
Utöver kostnaden för föreläsningen
står ni som företag för tillkommande matkostnader och M-YRAN
står för lokal marknadsföring av
event.
Case ger er som företag chansen att
interagera med våra studenter, det
till halva priset i motsvarande
kostnad för andra samband med
Maskinteknologsektionen.
Anledningen till detta är att vi vill
öppna upp för möjligheten att ge
mer studentnytta genom
intressanta Case. Casen hålls i regel i
en mindre lokal än de för lunch- &
fikaföreläsningarna samt med en
mindre grupp studenter. Förslag på
hur Caset är utformat är att det kan
vara av klassisk karaktär, ett
intervju-Case eller guesstimates.
Utöver kostnaden för Caset står ni
som företag för tillkommande
matkostnader och M-YRAN står för
lokal marknadsföring av event.
Likt för Case erbjuder M-YRAN er
som företag chansen att hålla en
Workshop tillsammans med oss för
halva priset. Anledningen är även
här att vi vill öppna upp för
möjligheten att ge studenterna ett
spännande utbud av evenemang.
En Workshop ger er som företag
väldigt fria händer. Det hålls i regel i
en mindre lokal än de för lunch- &
fikaföreläsningarna samt med en
mindre grupp studenter. Ni får
möjlighet att i stor utsträckning
interagera med studenterna och
hålla diskussioner samt dialoger
med dem. Här rekommenderas att
göra något utöver det vanliga så
som en aktivitet eller liknande. Det
har tidigare varit väldigt uppskattat
hos studenterna och kommer få ert
företag att sticka ut från mängden.
Utöver kostnaden för Workshopen
står ni som företag för tillkommande matkostnader och M-YRAN
står för marknadsföring av event
och lokal.
Besöksadress: Linköpings universitet, 581 83 Linköping | Hemsida: www.m-yran.se
Sida 1 av 2
2017
Kontaktsamtal
Speed dating
Kontaktsamtal ger er som företag möjligheten att få
träffa våra studenter under gemytligare förhållanden än
på mässan. Kontaktsamtal är populära på LARM och
TEAM och var väldigt uppskattade av både studenter
och företag under förra årets M-YRAN. Våra förhoppningar är att till årets upplaga skapa ännu fler möjligheter i
form av kontaktsamtalen. En idé som är väldigt lockande för studenter är guldkort. Dessa ”ges ut” till de
studenter företagen klickar med och kan förslagsvis
innebära att det medför vissa fördelar i rekryteringsprocessen till företaget för studenten i fråga.
M-YRAN:s speed dating är ett prisvärt evenemang som
hålls på mässdagens morgon i anknytning till mässan. Ni
som företag har under Speed datingen möjlighet att
skapa en personlig kontakt med studenterna. Tanken är
att omkring ett tiotal företag deltar och sitter utspridda. Ni
får då 3-5 minuter med studenterna som sedan rotera till
nästa företag. Möjligheten finns här att ni öppnar en
students ögon för just ert företag och ni har sedan
möjlighet att fortsätta dialogen på mässan.
Något som tidigare uppskattats enormt av studenterna
har varit att ha något av ovanstående evenemang i
kombination med en aktivitet eller i ett mer avslappnat
signum som en pub. Det lockar många studenter och det
gör många gånger att de minns er som företag mycket
starkare då ni stuckit ut från mängen. Exempel på detta
skulle kunna vara, träning och frukostföreläsning, dodgeball och workshop eller pub med ett case. Har ni egna
förslag så får ni gärna komma med de så tar vi det vidare
därifrån!
Besöksadress: Linköpings universitet, 581 83 Linköping | Hemsida: www.m-yran.se
Sida 2 av 2
Download