KURSUTBUD VIMMERBY LÄRCENTER.

KURSUTBUD VIMMERBY LÄRCENTER
VÅRTERMINEN 2017
SFI
Sfi 1A
Sfi 1B
Sfi 2B
Sfi 2C
Sfi 2D
Sfi 3C
Sfi 3D
GRUNDLÄGGANDE ÄMNEN
Bild
Data - orienteringskurs
Engelska grund
Matematik grund
Religionskunskap
Samhällskunskap
Svenska grund
Svenska som andraspråk grund
ALLMÄNNA ÄMNEN
Information och kommunikation
Företagsekonomi
Moderna språk Spanska
Engelska
Filosofi
Litteratur
Religion
Matematik
Naturkunskap
Psykologi
Retorik
Skrivande
Svenska
Svenska som andraspråk
YRKESÄMNEN
Akutsjukvård
Etik och människans livsvillkor
Hemsjukvård
Hälsopedagogik
Medicin
Palliativ vård
Psykiatri
Specialpedagogik
Vård och omsorg vid demenssjukdom
Vård och omsorgsarbete
Äldres hälsa och livskvalitet
ÄMNEN PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ MOTSVARANDE SÄRSKOLAN
Svenska
Matematik
Engelska
Samhällskunskap
Hem- och konsumentkunskap
Geografi
Svenska som andraspråk
Biologi
Fysik
Historia
Teknik
ÄMNEN PÅ NIVÅ MOTSVARANDE TRÄNINGSSKOLAN
Individ och samhälle
Natur och miljö
Språk och kommunikation
ORIENTERINGSKURSER
Vård- och omsorgsorientering
Samhällsorientering
Dataorientering
Orienteringskurs svenska