Ansökan om datakonto - Fenix Kunskapscentrum

advertisement
Ansökan om datakonto/e-post
KY, Komvux, SFI och Lärvux
Undertecknad är medveten om och accepterar reglerna enligt separat
ansvarsförbindelse.
Datakontoansökan lämnas till skolans administratör. Samtliga uppgifter
skall fyllas i för snabb hantering.
Texta tydligt!
Namn:
..................................................................................
Personnr: (10 siffror)
..................................................................................
Studerar på:
YH
KOMVUX
DISTANS
LÄRVUX
SFI
Utbildningens namn:
.................................................................................
Ort / Datum:
..................................................................................
Underskrift:
..................................................................................
Observera!
Kontot tar ca 5 arbetsdagar att skapa under förutsättning att du finns registrerad i
elevregistret. Finns du inte registrerad kan det ta längre tid.
Kontoinformationen hämtas hos IT-pedagogen på Fenix.
Ansökan om datakonto/e-post
KY, Komvux, SFI och Lärvux
ANSVARSFÖRBINDELSE
för användning av Vaggeryds Kommuns skolors dator-, nät- och systemresurser
Skolans datorer är till för att Du ska kunna fullgöra Din utbildning. Datorn är ett av
dina läromedel och ett viktigt redskap för dina studier. Du får använda datorn även
under raster, håltimmar samt övriga tider då skolan är öppen för verksamhet.
Ansvar och hantering
Du skall känna till att:



Datakontot är personligt och skall hanteras därefter. Du ansvarar för vad som lagras på ditt
data- och FirstClass konto. Något annat datakonto än det personliga får inte användas.
Ditt lagringsutrymme är begränsat. Var därför försiktig med att lagra bilder och andra
stora filer.
Antalet pappersutskrifter är begränsat. Med tanke på miljö- och ekonomiska effekter så
försöker vi alla att spara på utskrifter.

Använd e-post med omdöme. Tänk på att använda ett vårdat språk. Tänk också på att det
alltid syns vem som har skickat ett e-postmeddelande - Du representerar din skola.

Detta dokument, allmän etik- och moraluppfattning samt svensk lag anger vad som är
tillåtet.

Kränkningar/personangrepp är givetvis aldrig tillåtet. Om du får kännedom om något
sådant, meddela händelsen till din lärare eller rektor.
Material som finns på Internet är skyddat av upphovsrättslagen. Därför är det inte tillåtet
att kopiera eller sprida sådant material utan tillstånd från upphovsmannen. Lämna uppgift
om ursprung. Fråga din lärare om du är osäker.
När du surfar på Internet representerar du skolan. Agera i enlighet med våra värderingar så
att det du förmedlar på nätet inte skadar oss. Du lämnar spår efter dig i form av skolans
IP-adress.


Arbetsmiljö/Ergonomi
 Vid en dator ska du kunna utföra arbetsuppgifter som kräver koncentration. Visa hänsyn
gentemot andra.

Tänk på att ta pauser och regelbundet ändra arbetsställning när du arbetar med datorn. Var
rädd om dig och din hälsa!
Ansökan om datakonto/e-post
KY, Komvux, SFI och Lärvux
Det är aldrig tillåtet och i vissa fall också kriminellt att:

Ändra datorns eller nätverkets inställningar.

Kopiera eller sprida material som innehåller våld, terror, hets mot folkgrupp, rasism,
pornografi, mobbning i form av bilder, texter etc.

Försöka ta sig in i kommunens, skolans eller något annat system där du inte är behörig.

Sprida skadlig programvara.

Kopiera/ladda ner licensierad programvara.

Skicka e-post till en mängd personer (massutskick).
Om du bryter mot någon av skolans regler händer följande:
Ansvarig skolledare har rätt att starta en utredning vid misstanke om att du bryter mot dessa
regler. Ditt data- och FirstClass konto med samtliga filer spärras.
Kommunens IT-avdelning har då rätt att kontrollera information som finns lagrad i dina
konton (t.ex. filer, e-post och besökta Internetsidor). Vid misstanke om brottslig handling eller
uppsåt vid användning av skolans datorer och nätverk kommer polisanmälan att göras.
För gymnasiet, SFI, Vux gäller: Tidsbestämd avstängning samt att det tas ut en
hanteringskostnad på 200 kronor per påbörjad arbetstimme, (min 1 arbetstimme) innan kontot
ev. öppnas på nytt. Hanteringskostnaden bygger på det merarbete och kostnader som personal
får som konsekvens av ovanstående handlingar. Beslutet kan inte överklagas.
Download