Medborgarförslag
Gällande lokaliseringen av Komvux och SFI till det nya Kulturhuset.
Sonja Fransson
2010-12-12
Vi i Folketshusföreningen vill skapa en kreativ mötesplats över alla åldrar. Från
barn till pensionärer. För män och för kvinnor.För gemenskap mellan människor med
olika kunskaper och erfarenheter, människor med utländsk bakgrund och människor
med funktionsnedsättning. Skolelever, anställda och företagare, alla skall komma plats
och kunna utvecklas enskilt och tillsammans.
Vi vill att föräldrar skall kunna mötas med sina små barn i öppen förskola och i
samverkan med tex biblioteket. Vi vill att ungdomar på Fritidsgården
skall möta varandra och ha kul tillsammans men också få möjlighet att umgås och
kanske spela bowling eller spela teater och måla kulisser tillsammans med
pensionärer.
Vi tror att mötet mellan olika generationer skapar kreativitet och trygghet.
Skapande verksamhet utan yttre krav gör att människor växer och får en tillhörighet.
Människor med mognad som möter unga människor som är i utveckling kan ge
kunskaper och erfarenhet till varandra.
Vi vill skapa lämpliga lokaler för att samlas till fest vid bröllop och
födelsedagar.
Vi vill också skapa möjligheter för företagare att både möta varandra och sin
personal och sina kunder på en trevlig plats och med ny teknik som gör det möjligt att
även konferera med kunder i hela landet eller utomlands.
Vår idé innebär också att återskapa ett levande centrum. Läget nära torget gör
att människor samlas i centrum, uträttar sina ärenden och träffas.
En viktig del av vår idé är att integrera vuxenutbildningen och SFI i
kulturhusets lokaler. I det läge då kommunen söker nya lokaler för denna verksamhet
föreslår jag därför att den fortsatta beredningen av ärendet innefattar en utredning om
placering av komvux och SFI I det nya kulturhuset. Samverkan om möteslokaler leder
till ett effektivare lokalutnyttjande och därmed stora besparingar.
Ett positivt beslut om placering I kulturhuset innebär att vi omedelbart kan starta
detaljplanering för genomförande av Kulturhusprojeketet.
På detta sätt kan Svenljunga kommun få ett levande kulturcentrum med aktiviteter
praktiskt taget dygnet runt. Ett bra exempel på liknande verksamhet är Vara kommun
som integrerat sitt koncerthus med en kommunal gymnasieskola.
Tänk att ha vuxna studerande i ett hus med såväl till ett folkbibliotek som
många fritidsmöjligheter och skapande verksamhet. Där kontakter kan knytas över
kunskaps och generationsgränser. Där integration mellan människor med utländsk
bakgrund och Svenljungabor stimuleras av gemensamma fritidsverksamheter och
kulturupplevelser.
Sonja Fransson
Ordf i styrelsen för Svenljunga Folketshusförening