RIKSDAG

advertisement
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Komvux
INBJUDAN
2015-12-07
Ann Sjöstrand
Till samtliga utbildare inom Medicinsk sekreterarutbildning
Välkomna på fortbildningsdagar på Komvux i Lund den 14-15 mars 2016
Tid
Måndagen den 14 mars 2016
Lokal
Komvux i Lund, Samlingssalen, Glimmervägen 12, 224 78 Lund
Deltagare
Utbildare vid Medicinsk sekreterarutbildningar – samtliga kurser
Program
Klockan
09.30-10.00 Kaffe
10.00-10.20 Presentation av skolan
Rektor Kristian Berghult
10.20-12.00 ”Problemelever – hur gör vi?”
Axel Adelswärd, Tillsynsenheten, Yh-myndigheten i Hässleholm
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 ”Att prata med bilder”
Jonas Åkeson, Lunds universitet, Medicinska fakulteten
14.30-15.00 Kaffe
15.00-17.00 Ämnesövergripande diskussioner
1 (2)
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Komvux
INBJUDAN
2 (2)
2015-12-07
Ann Sjöstrand
Tid
Tisdagen den 15 mars 2016
Lokal
Komvux i Lund, Samlingssalen, Glimmervägen 12, 224 78 Lund
Deltagare
Utbildare vid Medicinsk sekreterarutbildningar – samtliga kurser
Program
Klockan
08.30-09.00 Kaffe
09.00-12.00 Ämnesövergripande diskussioner
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Taligenkänning
Carina Nolander, Skånes Universitetssjukhus, Lund
14.30-15.00 Kaffe
15.00-17.00 Ämnesövergripande diskussioner
Anmälan
Anmälan med namn, arbetsplats, ämne/kurs senast den 16 februari 2016 till:
[email protected]
Tfn: 046-35 70 90, mobil: 072-981 63 53
Information Gratis parkering finns intill skolan. Busslinje från centralstationen till Gastelyckan
östra (stannar precis utanför skolan). Se www.skanetrafiken.se
Närmsta hotell är hotell Scandic Star (ligger precis intill skolan). Se
http://www.scandichotels.se/Hotels/Sverige/Lund/Scandic-Star-Lund
Välkomna!
KOMVUX
Ann Sjöstrand
Kurshandledare
Download