Systemutvecklare Java

advertisement
Systemutvecklare Java
Yhpoäng
Antal veckor
heltidsstudier
5
5
1
1
60
40
40
10
12
8
8
2
20
4
10
2
Kravhantering och testning
Systemtestning
Kravhantering i systemutvecklingsprojekt
15
5
3
1
Projektledning och kommunikation
Agilt ledarskap och kommunikation
Agil systemutveckling i team
10
15
2
3
Ämnesövergripande projekt
Ämnesövergripande projekt inom systemutveckling 1
Ämnesövergripande projekt inom systemutveckling 2
Ämnesövergripande projekt inom systemutveckling 3
5
10
10
1
2
2
Examensarbete
Examensarbete
20
4
LIA- perioder
LIA 1
LIA 2
60
60
12
12
400
80
Kurs
Personlig utveckling och färdighetsträning
Entreprenörskap och färdighetsträning, grund
Entreprenörskap och färdighetsträning, fortsättning
Programmering och databashantering
Objektorienterad programmering
Utveckling av desktopapplikationer
Utveckling av webbapplikationer
Publiceringsverktyg
Databashantering, administration och
prestandaoptimering grund
Databashantering, administration och
Prestandaoptimering fortsättning
Totalt:
Download