BAGARE - 3 terminer - Oskarshamns kommun

Läsåret 2017 / 2018
Utgåva 1 - 2017-05-03
- Tre kommuner i samverkan -
BAGARE 3 terminer
Bagare och konditor är ett yrke på frammarsch! Att bli bagare/konditor är ett
utmärkt sätt att vidareutveckla sig
själv. Dessutom är det ett yrke som
man kan utöva över hela världen .
Utbildningen är CSN-berättigad.
Bagare - 1500 Poäng
ANSÖKAN
Terminsplanering pågår
Hela
Poäng Kurs
Enstaka kurser
Nedanstående kurser planeras och kommer att
fördelas på 3 terminer.
100
Hygien
100
Livsmedel & näringskunskap
100
Service & bemötande
100
Måltid & branschkunskap
100
Bageri 1
200
Bageri 2
100
Bageri 3
100
Bageri 4
100
Konditori 1
200
Konditori 2
100
Konditori 3
100
Konditori 4
100
Choklad & Konfektyr
K o n d it o r i o ch
ca f é k u l t u r e n
sj u d er .
Lär dig att baka goda och spännande matbröd/
kaffebröd och läckra kakor. Att kunna tillverka
välkomponerade desserter, choklad och olika sorters tårtor. Under utbildningen lär du dig både
teoretiska och praktiska moment som innehåller
olika metoder och vackra uppläggningar. Som bagare och konditor är samarbete och service viktigt
- därför får du hos oss arbeta i team och öva dig på
servicesituationer, vilket ger dig god förberedelse
inför arbetslivet
Du kan fylla i ansökan om du vill läsa hela utbildningen eller om du vill ansöka om enstaka kurser.
På baksidan fyller du i övrig uppgifter, skriver under och skickar in till oss:
Komvux Oskarshamn
Box708
57228 Oskarshamn
... eller stoppa den i vår röda postlåda utanför
Komvux expeditionen.
Du gör även praktik på en arbetsplats – APL ingår i
utbildningen.
Behörighet för antagning till yrkesutbildningen
är godkänd Svenska / Svenska som andraspråk, Engelska och Matematik från grundskola
eller grundläggande vuxenutbildning,
Läsåret 2017 / 2018
Utgåva 1 - 2017-05-03
- Tre kommuner i samverkan -
ANSÖKAN
Komvux Oskarshamn
Box 708
57228 Oskarshamn
0491 - 88527
[email protected]
Förnamn
Efternamn
Personnummer
Gatuadress
Postnummer
Postadress (Hemkommun)
Telefon bostad
Telefon Arbete
Mobiltelefon
E-postadress
Tidigare slutförda studier och arbetslivserfarenhet.
Genomförd grundskola, år:
alt. Genomförd vuxenutbildning Gruv, år
Nuvarande sysselsättning:
Mål med studierna/utbildningen:
Studieomfattning:
Studiefinansiering:
Heltid
CSN
Deltid
Studieplanering har skett i samråd med SYV
A-kassa
Ja
Nej
Annat: _________________________
Datum:
Underskrift sökande:
Om du är bosatt i annan kommun än Oskarshamn måste din hemkommun fylla i nedanstående.
Hemkommun
Beviljar att erlägga interkommunal ersättning
☐ Ja
☐ Nej
Motivering
Kommun/Telefon
Datum
Underskrift
Namnförtydligande
Not. Beroende på antal sökande och ekonomiska förutsättningar kan kurser tillkomma, ändras eller ställas in.
Information om behandling av personuppgifter enligt 23 och 24 §
personuppgiftslagen (1998:204, PuL) De uppgifter du lämnar kommer att
föras in i en databas för att Komvux /Oskarshamn ska kunna administrera
kurs- och betygshantering. Vissa uppgifter kommer också att överföras till
CSN och SCB.
Om något skulle hända dig på skolan, vem kan vi kontakta: (Namn och telefonnummer)