Ansökningsblankett VUXENUTBILDNINGEN I HELSINGBORG

advertisement
Ansökningsblankett
VUXENUTBILDNINGEN I HELSINGBORG
Personuppgifter
Personnr 10 siffror
-
-
Personuppgifter som du lämnar till Lärcentrum-Antagningsenheten
när du fyller i denna blankett kommer att bli föremål för behandling i
datasystem för antagning, betygshantering, rapportering till CSN,
statistik till SCB samt interkommunal ersättning.
Förnamn
Efternamn
Telefonnr
Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter
används eller om du vill att dess ändras är vi tacksamma för
skriftligt besked om detta till:
Antagningsenheten, 251 89 HELSINGBORG
Gatuadress
E-post
Postnr
Ort
Tidigare slutförd utbildning
Svensk utbildning
A
B
C
D
E
F
Utländsk utbildning
Grundskola kortare än 9 år
Grundskola
Gymnasieutbildning 2 år
Gymnasieutbildning 3 år
Folkhögskola
Annan utbildning _________
G
antal år _________
Sysselsättning
Har arbete
Arbetslös
Studier
Söker studiestöd: Ja
Nej
Utbildning som söks
Namn på utbildning/kurs
Datum för kurstart
Namn på utbildningsanordnare
OBS! Är du inte folkbokförd i Helsingborgs kommun ska du lämna ansökan till din
hemkommun för behandling.
Det är din hemkommun som beslutar om interkommunal ersättning.
Kom ihåg att bifoga betygskopior och personbevis, din ansökan behandlas inte utan dessa.
Datum och namnunderskrift
Anteckningar av vägledare i hemkommunen (ifylles ej av den sökande)
Vägledares namn/signatur
Download