Till våra elever, föräldrar och vårdnadshavare!

advertisement
Sjöarp 2014-XXX
Till våra elever, föräldrar och vårdnadshavare!
Med mitt marsbrev vill jag passa på att önska er alla ett härlig vår men också berätta lite om hur vårt
Elevhälsoteam arbetar på skolan.
Elevhälsoteamet består utav rektor, skolsköterska, kurator och studie- och yrkesvägledare. Vi träffas
varje onsdag för att utreda och kartlägga elevers behov av stöd och hjälp. Till vår hjälp har vi även
Resurs- och stödteamet (RoS) i Kallinge.
Kurator
Sjöarpsskolans kurator heter Christina (Kicki) Williamsdotter och av henne kan våra elever få hjälp och
stöd om det är jobbigt i skolan, med kompisar eller där hemma. Du som förälder/vårdnadshavare kan
också kontakta henne om du behöver stöd eller råd i hur du kan hjälpa ditt barn att fungera och trivas i
skolan.
Om ni vill träffa skolans kurator så kan du knacka på hennes dörr och boka en tid (hon finns på plats
varje onsdag), men du kan också ringa eller skicka ett mail.
Mobil: 0733-17 03 72, [email protected]
Skolsköterska
Skolsköterskan på Sjöarpsskolan skola heter Madeleine (Madde) Karlsson. Hon hjälper till med allt
som har med kropp och hälsa att göra. Skolhälsovården skall arbeta förebyggande mot fysisk och
psykisk ohälsa, vilket innebär att arbetet inte alls kan jämföras med t.ex. vårdcentralernas sjukvård.
Målsättningen är snarast att hjälpa eleverna att hitta vägar att nå en positiv utveckling både fysiskt,
psykiskt och socialt.
Om ni vill träffa skolans skolsköterska så kan du knacka på hennes dörr och boka en tid (hon finns på
plats varje onsdag), men du kan också ringa eller skicka ett mail.
Mobil: 0457-61 72 83, [email protected]
Studie- och yrkesvägledare
Sjöarpsskolans studie- och yrkesvägledare heter Ann Gullin. Hennes uppdrag på skolan är att vägleda
våra elever dels under deras utbildning men även efter skolan.
Har du som elev eller förälder/vårdnadshavre frågor och funderingar, så går det alltid bra att hör av dig
till mig.
.........................................................................................................................................................................................................
Sjöarpsskolan
Rektor
Expedition
Sjöarpsvägen 13
0457-61 88 19
0457-61 72 70
372 62 BRÄKNE-HOBY
Sjöarp 2014-XXX
Hemsidan är uppdaterad över vad som händer på skolan under våren, kika gärna;
http://www.ronneby.se/sv/utbildning-och-barnomsorg/sarskola/gymnasiesarskolan-sjoarp/omsjoarpsskolan/aktuellt-under-varterminen-2014/
Missa inte vår årliga Öppet Hus/Sjöarpsloppet den 7 maj – varmt välkommen!
Monica Boje
T.f. Rektor
Sjöarpsskolan
OBS!
Måndag 14/4 – Måndag 21/4 (v 16)
Torsdag 1/5 (v 18)
Torsdag 29/5 - Fredag 30/5 (v 22)
Fredag 6/6 (v 23)
Kompensationslediga;
Fredag 2 maj (inarbetad tid)
.........................................................................................................................................................................................................
Sjöarpsskolan
Rektor
Expedition
Sjöarpsvägen 13
0457-61 88 19
0457-61 72 70
372 62 BRÄKNE-HOBY
Download