Till våra elever, föräldrar och vårdnadshavare!

advertisement
Sjöarp 2014-09-09
Till våra elever, föräldrar och vårdnadshavare!
Jag vill passa på att önska alla nya och gamla elever och föräldrar välkomna till vår fina skola. Det är
alltid lika roligt att möta upp en höst med goa glada ungdomar! Som jag skrev i mitt första brev till er
som nytillträdd rektor på Sjöarpsskolan så kan jag bara konstatera, då liksom nu, att skolan är
fantastisk och bland det bästa man kan tänka sig!
Samtidigt i detta brev vill jag även hälsa er alla hjärtligt välkomna till föräldramötet måndagen den
22 september, mellan klockan 18.00–19.30.
Kvällens innehåll:
18.00–18.15 RoS (Resurs- och stödteamet) – Berättar om sitt arbete samt om
aktuella utredningar.
18.15–19.00 Carina Andersson – IKT-pedagog föreläser bl.a. om
nätmobbning
19.00–19.30 Programvisa träffar med information och samtal bl.a. om
handlingsplaner. Avslutning med rundvandring av skolan och internatet, för de
som vill.
Lite kort om vårt elevhälsoarbete på skolan
Sjöarpsskolans
elevhälsoteam
består
utav
rektor, skolsköterska, kurator och studie-
och
yrkesvägledare. Vi träffas varje tisdag mellan klockan 13.00–15.00 för att utreda och kartlägga elevers
behov av stöd och hjälp. Till vår hjälp har vi även Resurs- och stödteamet (RoS) i Kallinge.
Kurator
Sjöarpsskolans kurator heter Ulf Pettersson och av honom kan våra elever få hjälp och stöd om det är
jobbigt i skolan, med kompisar eller där hemma. Du som förälder/vårdnadshavare kan också kontakta
honom om du behöver stöd eller råd i hur du kan hjälpa ditt barn att fungera och trivas i skolan. Ulf
finns på skolan alla tisdagar.
Mobil: 0733-17 01 80, e-post: [email protected]
Skolsköterska
Skolsköterskan på Sjöarpsskolan skola heter Madeleine (Madde) Karlsson. Hon hjälper till med allt
som har med kropp och hälsa att göra. Skolhälsovården skall arbeta förebyggande mot fysisk och
psykisk ohälsa, vilket innebär att arbetet inte alls kan jämföras med t.ex. vårdcentralernas sjukvård.
Målsättningen är snarast att hjälpa eleverna att hitta vägar att nå en positiv utveckling både fysiskt,
psykiskt och socialt. Madde finns, förutom elevhälsotiden om tisdagar, även på skolan på torsdagar
8.00–12.00.
Mobil: 0457-61 72 83, e-post: [email protected]
.........................................................................................................................................................................................................
Sjöarpsskolan
Rektor
Expedition
Sjöarpsvägen 13
0457-61 88 19
0457-61 72 70
372 62 BRÄKNE-HOBY
Sjöarp 2014-09-09
Studie- och yrkesvägledare
Sjöarpsskolans studie- och yrkesvägledare heter Larry Nordström. Hans uppdrag på skolan är att
vägleda våra elever dels under deras utbildning men även vad som händer efter skolan. Larry finns,
förutom elevhälsotiden om tisdagar, även på skolan på torsdagar 8.00–12.00.
Mobil: 0457-61 85 38, e-post: larry.nordströ[email protected]
Hemsidan
Hemsidan uppdateras ständigt så gå gärna in och kika titt som tätt, där finner ni tidigare nyhetsbrev,
handlingsplaner, allmän info m.m.
Hemsida: www.ronneby.se/sjoarpsskolan
Väl mött på föräldramöte!
Monica Boje
rektor
.........................................................................................................................................................................................................
Sjöarpsskolan
Rektor
Expedition
Sjöarpsvägen 13
0457-61 88 19
0457-61 72 70
372 62 BRÄKNE-HOBY
Download