IUP och omdömen på nätet VÄLKOMNA!

advertisement
Supportstöd
Individuell utvecklingsplan
För borttappade/glömda inloggningsuppgifter
och andra frågor, kontakta administratören
på skolan.
www.iup.nu
Hembergsskolan
Expedition HB
Carina Olofsson
tel. 0940-14190
Volgsjö skola
Expedition Volgsjö skola
Gullveig Wiklund
tel. 0940-14171
Malgoviks skola
Expedition Volgsjö skola
Gullveig Wiklund
tel. 0940-14171
Latikberg skola
Expedition Volgsjö skola
Gullveig Wiklund
tel. 0940-14171
Läs och fördjupa dig över vad som gäller för ditt
barns skolgång. På ett enkelt och lättförståeligt
sätt blir du snabbt insatt i läroplanen och skolans
uppdrag.
Under utvecklingssamtalet skrivs en individuell
utvecklingsplan (IUP), där vi tillsammans
kommer överens om hur vi ska jobba vidare för
ditt barns utveckling och lärande.
IUP och omdömen
på nätet
Läs mer på www.iup.nu
Fler nyttiga länkar
Bris.se
Friends.se
Skolverket.se
Datainspektionen.se
Nästansjö skola
Expedition Volgsjö skola
Gullveig Wiklund
tel. 0940-14171
Dikanäs skola
Expedition HB
Carina Olofsson
tel. 0940-14190
Saxnäs skola
Expedition HB
Carina Olofsson
tel. 0940-14190
Tänk på!
Det finns en supportmanual i Infomentor.
VÄLKOMNA!
SPARA DENNA FOLDER!!
Varför InfoMentor?
Vi använder följande
funktioner
Syftet till varför vi valt detta är:
-
-
Förbättra informationsutbytet mellan
elev, hem och skola
Samlat ställe för skoldokumentation
Erbjuda föräldrarna ökad åtkomlighet
och delaktighet i sina barns lärande
och skolgång.
Arbeta miljövänligt, minimera
pappersanvändning
Så här arbetar vi
Vecka 46
Informationsbrev och inloggningsuppgifter
till vårdnadshavare.
Vecka 48
Mån 26/11 kl. 18.30 Föräldramöte för
grundskolan år 1-9. Plats: Hembergsskolan
Vecka 2
Familjewebben startar. Inte förrän denna
vecka kan du ta del av IUP och omdömen.
Jan-Feb 2013
Utvecklingssamtal
Utveckling & Lärande
Under samlingsnamnet Utveckling & Lärande
hittar du den dokumentation som rör ditt/dina
barns kunskapsutveckling utifrån skolans
uppdrag. Det är här du enkelt följer den
dokumentation som görs före, under och efter
utvecklingssamtalen i form av de skriftliga
omdömena, Individuell utvecklingsplan (IUP)och
eventuella åtgärdsprogram. När det finns ny
information att läsa tänds en grön stjärna till
höger på sidan.
I IUP/Skriftligt omdöme möts du av en
grafisk översikt över ditt barns
kunskapsutveckling. Om du vill byta till något av
dina andra barn, gör du det enkelt i dropplistan.
Fördjupa dig i kunskapsutvecklingen genom att
välja Rapporter och sedan välja ämne. Därefter
väljer du Visa och öppna upp dokumentet.
I Åtgärdsprogram finns information kring
särskilt stöd som beslutas av rektor.
Under Nyheter kan du läsa nyheter som gäller
hela skolan.
I klasslistan hittar du namn och adresser till
övriga elever i klassen/klasserna. Du kan också
skicka e-post till andra föräldrar och lärare.
Länken boka utvecklingssamtal tänds när
läraren har lagt ut tillgängliga tider. Här kan du
boka en passande tid och bifoga en kommentar
till läraren. Framöver kommer eventuellt fler
funktioner att öppnas.
Så här gör du första
gången du loggar in
Du loggar in via www.infomentor.se med det
användarnamn och lösenord du får medskickat
i detta brev. När du loggar in första gången
väljer du ett nytt lösenord och kontrollerar dina
kontaktuppgifter.
Du kan ändra dina egna kontaktuppgifter när
som helst. Det är viktigt att e-postadress och
mobilnummer uppdateras vid ändringar.
Du kan inte ändra ditt barns kontaktuppgifter,
detta hanterar skolan. Du har ett
inloggningskonto även om du har flera barn
som går i grundskolan.
Vid inloggning får du tillgång till en massa
rubriker till vänster. För att komma åt
omdömen inför utvecklingssamtal klickar du på
rubriken Utveckling och Lärande. Då krävs
ytterligare ett lösenord, som levereras via
SMS. Du klickar på knappen SMS och
lösenordet skickas direkt till din mobiltelefon.
Detta gör du varje gång du ska logga in under
Utveckling och Lärande.
Äger du ingen mobiltelefon kontaktar du
supportstödet på ditt barns skola, se denna
folder.
Bekanta dig med de olika funktionerna som vi
har valt att använda. Det finns även en
detaljerad manual i InfoMentor. Redan nu kan
du ta del av viss information.
Att starta igång kan du göra på egen hand
med hjälp av informationen i foldern.
Känner du att du vill ha en genomgång av hur
man går tillväga samt en visning av
programmet Infomentor kan du komma till
föräldramötet den 26/11, kl.18.30.
Mötet är för hela grundskolan, år 1-9.
Plats: Hembergsskolans matsal.
Download